Hold av datoen 18. juni! Seremonien vil være på dagtid. Mer informasjon kommer. 

Merk at invitasjoner blir sendt til studentmailen deres.