Biblioteket abonnerer ikke på dagsaviser, men studenter kan få tilgang til aviser via ordningen Schibsted student.

Biblioteket abonnerer på Atekst hos Retriever  - Nordens største mediearkiv.
Hvis du trenger utvidet tilgang for spesifikke formål, kan du sende oss en mail.

Nasjonalbibliotekets avistjeneste gir digital tilgang til en rekke riks- og lokalaviser ett år etter publisering.
Når du oppholder deg i biblioteket, kan du få tilgang til disse allerede 14 dager etter utgivelsesdagen. Da trenger du brukernavn og passord som du finner på plakat i bibliotekets lokaler.