Før du låner, ber vi om at du leser bibliotekets utlånsregler. Det er spesielt viktig å merke seg at dagslån, som er merket med gul tape, må leveres samme dag før bygget stenger.