Frister, Leganto,Bolk og kontaktbibliotekarer

Pensumlisten vil vises i det aktuelle emnet i CANVAS for studentene tilknyttet emnet. Leganto har også en frittstående versjon hvor man kan søke opp pensumlister uavhengig av Canvas, uten opplastet materiale: Oversikt over pensumlister for bachelor og master finner du her.

En pensumliste kan tilknyttes flere emner og det er også mulig å kopiere en pensumliste.

Det er emneansvarliges oppgave å avklare hvorvidt pensummateriale kan deles med studentene.  

Les mer om opphavsrett her.

Ta kontakt med din kontaktbibliotekar for spørsmål.

kvalitetssikring av pensum.png
Prosessbeskrivelse og roller formulert av UU og rektoratet.