Pensum

Bruk av utdrag fra bøker og vitenskapelige artikler i kompendier

Utdrag fra Kopinors reglement for kompendieinnhold, les mer på Kopinors nettsider (spørsmål kan stilles til Åse Maudal).

"Kopinoravtalen gir rett til kopiering fra alt utgitt materiale – norsk og utenlandsk – slik som bøker, tidsskrifter, blader, aviser m.m. samt innhold fra Internett. Hvert kompendium kan inneholde:

Fra bøker: Inntil 15 % av hele sideantallet på boka. Bokutdrag må registreres i Kopinors system BOLK. IMØI, ILO og IH: Instituttbibliotekar foretar selve registreringen. WISMS, TEK, WIKD og WIFM: Emneansvarlig registrerer i Bolk selv. Ved spørsmål, ta kontakt med din insituttbibliotekar eller  se www.bolk.no.

Fra noter (enkeltnoter og samlinger av enkeltnoter): Inntil 15%, men maksimum 10 sider fra hver enkelt publikasjon, dog inntil en hel sats e.l. for teoriundervisning.

Egenprodusert eller fremmed tekst o.l. kan ikke illustreres med fotografier, tegninger o.l. kopiert fra utgitte publikasjoner når originalillustrasjoner enkelt kan skaffes fra illustratør, bildearkiv o.l."

Undervisning

Bilder og kunst

BONO og Universitets- og høyskolerådet (UHR) har inngått avtale som tilrettelegger for intern, digital bruk av bilder i undervisningen. Høyskolen Kristiania har rammeavtale med BONO. Avtalen gir undervisningsinstitusjonen rett til digital bruk av visuelle verk av de norske og utenlandske kunstnerne BONO representerer. Mer info finnes på DelRett.

Film

Hvorfor trenger man en lisens? Ifølge Lov om Opphavsrett til Åndsverk (Åndsverkloven) er visning av videoer og DVD-er begrenset til privat hjemmebruk. Ønsker man å vise film i andre sammenhenger, skal det innhentes tillatelse av eieren av Filmens opphavsrett før visning finner sted. Merk at filmverket må ha blitt skaffet på lovlig vis!

Her er noen nyttige punkter å vite ang. visning av film, samt visning av TV og radio:

  • Filmer fra YouTube: YouTube-videoer som avspilles direkte fra internett vil som regel være greit både å vise og lenke til  (– men obs!  ikke om det er til åpenbart ulovlige kilder, så som Popcorn Time,  se f.eks. denne artikkelen om Popcorn Time fra Aftenposten )
  • Utsnitt fra spillefilm:  Filmklipp som brukes for å illustrere et poeng i undervisningen eller brukes som utgangspunkt for diskusjon i klassen, er lovlig bruk etter sitatregelen (åndsverksloven § 22, som gjør det tillatt å sitere fra et offentliggjort verk i samsvar med god skikk og i den utstrekning formålet betinger). Husk fullstendige kildeopplysninger.
  • Hele spillefilmer: Høyskolen Kristiania har nå lov til å vise hele spillefilmer pga. avtalen med MPLC . Merk at dette gjelder filmer laget av produsenter som går inn under avtalen.  Liste over filmprodusenter som er med i avtalen finner du her. Dokumentarfilmer o.a. kan med dette vises i klasser uten å måtte innhente forhåndstillatelse, men kan ikke legges ut på læringsplattformen. Avtalen gir også anledning til å vise film i sosiale sammenhenger på skolen, i regi av studenter eller ansatte. Det skal etter avtalen da ikke tas inngangspenger.

Se også hva DelRett.no sier om bruk av film

TV og radio

  • Opptak av programmer: Høyskolen Kristianias avtale med Norwaco tillater opptak og bruk av lyd- og billedprogram fra en rekke kanaler (ikke TV2). Se HKs avtale med Norwaco for oversikt over inkluderte kanaler. Opptakene kan legges på læringsplattformen, men ikke på åpne websider.
  • Programmer på internett, lagt ut av rettighetshaver kan brukes fritt ved å lenke direkte. Husk alltid å oppgi hvor stoffet er hentet fra. Vær obs på at det gjerne er begrenset hvor lenge programmene ligger ute, og at det er mulig å sikre seg opptak (jfr. Norwacoavtalen).
  • NRK Nett-tv: Det er ikke automatisk lov å vise materiale fra NRK Nett-tv i undervisning. Det er mulig å kjøpe inn den gjeldende episoden fra en AV-sentral og få materiale sendt på cd. Dette må dekkes av ditt institutt. For behov av visning av utklipp eller hele tv-serier og spillefilmer, ta kontakt med Åse Maudal.

Mer info om hva slags materiale fra hvilke ressurser som kan brukes fritt tilgjengelig, se oversikt på nettsiden til Creative Commons.

Siden er under konstruksjon

For henvendelser og spørsmål om opphavsrett, ta kontakt med Åse Maudal.