Simen Christensen Grøgaard

    • Høyskolelektor
  • Institutt for psykologi, pedagogikk og juss
  • School of Health Sciences

Bakgrunn

Simen Christensen Grøgaard er høyskolelektor ved Høyskolen Kristiania og underviser i psykologi. Han underviser innenfor fagområdene forskningsmetode, psykologisk historie, kultur- og sosialpsykologi.

Simens akademiske bakgrunn og interesser er særlig knyttet til tverrfaglige perspektiver og tilnærminger, herunder forbindelsen mellom psykologi, samfunnsøkonomi og musikkvitenskap.

Ekspertområder

Ansatte detaljer