Go to main content

Asgeir Mamen

  • Professor
  • Institutt for helsevitenskap
  • School of Health Sciences
Asgeir.Mamen@kristiania.no
930 08 098

Bakgrunn

Asgeir Mamen er professor ved Høyskolen Kristiania. Han underviser noen timer i metodelære og vitenskapsfilosofi samt om tobakk som rusmiddel. Seks timer brukes til temaet fysisk aktivitet for eldre. I tillegg har han laboratoriekurs i testing av fysisk form. Mest timer går med til eksamenssensurerig.