Seidali Kurtmollaiev

    • Førsteamanuensis
  • School EIT faglig
  • School of Economics, Innovation and Technology

Bakgrunn

Seidali Kurtmollaiev er førsteamanuensis i innovasjon ved Høyskolen Kristiania. Hans fagområde dekker produkt- og tjenesteutvikling, design, markedsføring av nye løsninger, organisasjonsendringer, adopsjon av innovasjoner og dannelsen av tjenesteøkosystemer.

Som forsker har Kurtmollaiev gått i dybden på organisasjonsprosesser og kundeatferd knyttet til innovasjon og design, for eksempel trening av ledere i innovasjonsverktøy, organisasjonsomstilling mot mer innovativ virksomhet og kundereaksjoner på innovasjon. Han er en av utviklerne av Norsk Innovasjonsindeks som er et prosjekt ved Norges Handelshøyskole og som er verdens første kundebaserte rangering av innovative virksomheter. Som underviser jobber Kurtmollaiev med flere innovasjonsfag som blant annet tjenesteinnovasjon, produktutvikling, tjenestemarkedsføring, intraprenørskap, forretningsutvikling og endringsledelse.

Kurtmollaiev har publisert en rekke vitenskapelige artikler, blant annet i Academy of Management Learning & Education Journal, Journal of Service Research og Journal of Management Inquiry. Kurtmollaiev har også erfaring med formidling av innovasjonsforskning i populærvitenskapelige kanaler og massmedia (for eksempel Magma, Aftenposten, Dagens Næringsliv, Finansavisen).

Ekspertområder

Ansatte detaljer