Jorunn Irene Andersen

    • Høyskolelektor
  • School EIT faglig
  • School of Economics, Innovation and Technology

Bakgrunn

Jeg er høyskolelektor ved Høyskolen Kristiania og underviser i bærekraft og forretningsutvikling.

Jeg er også i siste fase av mitt doktorgradsarbeid innen fagområdet bærekraftig finans, et samarbeidsprosjekt mellom Maastricht University og Open University i Nederland. Dersom vi skal nå Paris-avtalens mål om å begrense global oppvarming må en bærekraftig tankegang inn i hjertet av verdens finanssystemer. For å få til dette må vi legge til rette for at finansinstitusjoner bedre skal kunne forstå og modellere ESG (Environmental, Social, & Governance) risiko.

I min forskning ser jeg på relasjonen mellom ESG informasjon, samfunnsansvar og økonomisk avkastning. I den forbindelse har jeg utarbeidet et rammeverk som bedre setter sammen relevant ESG informasjon basert på investorens/selskapets underliggende motiver for bruk.

Ekspertområder

Ansatte detaljer