Tor Endre Gustavsen

    • Høyskolelektor
  • Institutt for ledelse og organisasjon
  • School of Communication, Leadership and Marketing

Bakgrunn

Tor Endre Gustavsen er høyskolelektor ved Høyskolen Kristiania og underviser i ulike HR relaterte emner.

Interesser og erfaring:​
«Kompetanse og medarbeiderutvikling»​
Tor Endre har jobbet med dette temaet på ulike måter i 20 år …fra han skrev master-oppgave om læring i organisasjoner og frem til han ble globalt ansvarlig for opplæring i PGS. ​

«Kommunikasjon og læring i org.» ​
Han har utviklet mange ulike kommunikasjonskurs/programmer (mentorprogram, forhandlingsteknikk, presentasjonsteknikk og type «train the trainer»).  ​

«Organisasjon og ledelse»​
Tor Endre har vært globalt ansvarlig for lederopplæring i PGS i 6 år. I DNV GL jobbet han mye med strategi og lederteamutvikling samt individuell leder-støtte/coaching. Han har utviklet og gjennomførte mange ulike typer lederkurs og mentorprogrammer både i Europa og Asia. ​

Ansatte detaljer