Cathrine Filstad

    • Professor
  • Institutt for ledelse og organisasjon
  • School of Communication, Leadership and Marketing

Bakgrunn

Cathrine Filstad er professor (PhD) i ledelse som praksis, organisasjonslæring og kompetanseledelse ved Høyskolen Kristiania.

Hun er professor II ved Politihøgskolen. Hennes forskningsområder er ledelse som praksis, endringsledelse, politiledelse, organisasjonslæring, læringskultur, politireform, mellomledelse, kunnskapsdeling/tillit/tilhørighet/sosial identitet, HRM, makt og politikk i organisasjoner og nyansatte læringsprosesser.

Hun har publisert et stort antall internasjonale artikler innenfor disse fagområdene. Hun har også skrevet 9 bøker, blant annet: "Organisasjonslæring - fra kunnskap til kompetanse", 2.utg. 2016, "Nyansatte læringsprosesser", 2017 og Politiledelse som praksis, 2020.

Hun er en erfaren foredragsholder i både private og offentlige organisasjoner og er en aktiv forskningsformidler i norske medier.

Ekspertområder

Ansatte detaljer