Øystein Pedersen Dahlen

    • Dosent
  • Institutt for kommunikasjon
  • School of Communication, Leadership and Marketing

Bakgrunn

Øystein Pedersen Dahlen er dosent i strategisk kommunikasjon ved Institutt for kommunikasjon. Han er studieleder for bachelorprogrammet i PR og strategisk kommunikasjon og underviser i ulike kommunikasjonsfag, som kommunikasjonshistorie, praktisk PR, internkommunikasjon og medievitenskap.

Dahlen har også ansvar for tre nettkurs ved Høyskolen Kristiania: Innføring i PR, Internkommunikasjon og kultur og Politikk og påvirkning. Dette er en del av en årsenhet i PR og kommunikasjon, som han har det overordnede ansvaret for.

Dahlen er redaktør for Norsk mediehistorisk tidsskrift: www.medietidsskrift.no 

Dahlen har skrevet boken Bedre PR og kommunikasjon - en praktisk håndbok, sammen med pressesjef Thor Erik Skarpen i BaneNor.

Dahlen holder kurs i strategisk kommunikasjon, internkommunikasjon og kunnskapsdeling i organisasjoner.

Dahlen forsker på områdene PR, tillit, medier og norsk PR-historie. Resultatene publiseres i norske og internasjonale tidsskrift.

Ekspertområder

Ansatte detaljer