Go to main content

Margaret Rynning

  • Førstelektor
  • Westerdals institutt for kommunikasjon og design
  • School of Arts, Design and Media
Margaret.Rynning@kristiania.no
982 57 703