Trude Haugland

    • Høyskolelektor
  • Institutt for scenekunst
  • School of Arts, Design and Media

Bakgrunn

Trude Haugland er Høyskolelektor ved Høyskolen Kristiania, School of Arts, Design and Media, Institutt for scenekunst. Hun har lang og bred erfaring med over 20 år som aktiv i scenekunstmiljøet. Hun har jobbet ved fler av de ledende ballettskolene i Oslo og omegn, samt innehatt lederansvar ved Norges Danseskole (Tidligere Terpsi Dansestudio). De sist årene har hun vært ansvarlig for pedagogisk praksis ved Norges Dansehøyskole, i tillegg til å undervise i dansedidaktikk, samt jazzdans. Hun veileder hvert år flere studenter i deres undervisningspraksis ved ballettskoler rundt om, og jobber for høy kvalitet i undervisningskunsten. Hennes masteroppgave fra 2014 hadde tittelen «To læringsperspektiv i jazzdans - Fra formidlingspreget danseundervisning til prosessorientert læringsfokus». Hun er opptatt av studentene og deres både faglige og menneskelige dannelsesreise ved høyskolen.

Ansatte detaljer