Linn-Marie Harlem

    • Seniorrådgiver
  • HR-avdelingen
  • Felles administrasjon

Bakgrunn

Linn-Marie Harlem er HR-rådgiver ved Høyskolen Kristiania. Harlem er hovedkontakt for School of Communication, Leadership, and Marketing og School of Economics, Innovation, and Technology. Hennes hovedarbeidsoppgaver består i rekruttering, onboarding, lederstøtte, rådgivning, personalsaker og utvikling av eksisterende og nye rutiner. I tillegg deltar hun ved prosjekter i organisasjonsutvikling og er en operativ ressurs ved virksomhetsoverdragelse. Harlem er sekretær i Ansettelsesutvalget.

Ansatte detaljer