Elisabeth Quarré Eggen

    • Seniorrådgiver
  • Forskningsadministrasjon og internasjonalisering
  • Felles administrasjon

Bakgrunn

Elisabeth Quarré Eggen er seniorrådgiver i Avdeling for Forskningsadministrasjon og Internasjonalisering. Hun gir forskningsstøtte til fagansatte i School of Communication, Leadership and Marketing og School of Arts, Design and Media. Hun bistår avdelingsledelsen strategisk ift mål om økt eksternfinansiering, samt rådgir mtp sektoren nasjonalt og internasjonalt.

Elisabeth er en erfaren prosjektleder/rådgiver (13 år) fra humanitære organisasjoner som Redd Barna (nasjonalt og internasjonalt), Røde Kors og FNs Høykommissær for Flyktninger. I tillegg har hun siden 2015 arbeidet med forskningsadministrasjon, først ved Institutt for Medier og Kommunikasjon ved UiO, og fra og med november 2020 ved Kristiania.

Ansatte detaljer