Barbra Noodt

    • Avdelingsdirektør
  • Forskningsadministrasjon og internasjonalisering
  • Felles administrasjon

Bakgrunn

Barbra Noodt er avd.dir. med ansvar for internasjonaliserings- og forskningsstøtte. Hun er realist med en dr.philos. om mekanismer for selvmord av celler.

Hun har jobbet utviklingsrettet i ulike deler av det norske (helse)forskningssystemet med både operative og overordnete oppgaver innen strategisk forskningsledelse, administrativ- og personalledelse.

Noodt har bidratt i utredningen av universitetssykehusene som førte til sammenslåingen av Oslo universitetssykehus (OUS) i 2009, av et forskningssystem for helseregion sør-øst, av det norske forskningssystemet i sin helhet, av Kunnskapssenteret for helsetjenesten, og om prioritering i helsetjenesten.

I OUS/ UiO bidro hun i Kreftklinikken og Barneklinikken til å legge forholdene til rette for økt forskningsaktivitet og -kvalitet i kliniske avdelinger og laboratorieforskningsgruppene, som inkluderer eksellente forskningsmiljøer.

Ansatte detaljer