Marianne Grøn

    • Rådgiver
  • Eksamensavdelingen
  • Felles administrasjon

Bakgrunn

Marianne Grøn jobber som rådgiver og har oppgaver relatert til både internasjonalisering og forskningsadministrasjon.
Hovedansvar for sekretariatet til NARMA (Norsk nettverk for forskningsadministrasjon/Norwegian Network for Administration and Research Management). Høyskolen Kristiania har sekretariatsfunksjonen for NARMA i perioden 2019 - 2022. Marianne er hovedkontakt for sekretariatet og jobber tett med arbeidsutvalget i NARMA. Marianne startet på HK i august 2019.

Ansatte detaljer