Marianne Grøn

    • Rådgiver
  • Eksamensavdelingen
  • Felles administrasjon

Bakgrunn

Marianne Grøn jobber som rådgiver i eksamensavdelingen, og jobber hovedsakelig for School of Economics, Innovation and Technology (SEIT), men avdelingen jobber også på tvers av schools. Marianne startet i Kristiania i i august 2019, og jobbet tidligere i avdeling for forskningsadministrasjon og internasjonalisering.

Ansatte detaljer