Høyskolen Kristiania er en videreføring av navnet som ble tatt i bruk da høyskolen flyttet til Kirkegata i 2005. Navnet understreker høyskolens lange historie da høyskolen ble opprettet i 1914, nettopp i Kristiania. Ved å benytte den gamle benevnelsen på hovedstaden får Høyskolen Kristiania frem at det er en høyskole som ligger i en storby og det forteller også hvor skolen ble opprettet.

Det nye skolenavnet, Høyskolen Kristiania, skal ta hensyn til alle dagens fagområder, utdanningsretninger og utdanningssteder. I tillegg skal navnet ta høyde for at høyskolen skal kunne tlby nye, fremtidsrettete fagområder som fungerer internasjonalt. Det engelske navnet på høyskolen blir Kristiania University College. 

nks_nettstudier_logo.jpg