forlenget1.jpg

Når du har fått tilgang til dine emner har du 18 måneder studierett.

Dersom du ikke rekker å fullføre emnet før studieretten går ut, kan du søke om å forlenge studieretten med seks måneder. Forlenget studierett blir innvilget dersom det foreligger saklig grunn, og faglig kvalitet kan forsvare en forlengelse. Det kan innvilges forlenget studierett i maksimalt to omganger. Du må da betale et forlengelsesgebyr på 1 500 kroner per emne, per forlengelse. De seks nye månedene aktiveres når søknaden er kommet inn, eller fra studierettens utløp.

Du kan søke om forlengelse av studierett i opptil seks måneder etter at den opprinnelige studieretten er gått ut. Skriftlig søknad fylles ut og lastes opp via "Mitt Kristiania" på nettsidene våre, eller returneres per post til Høyskolen Kristiania PB 1190 Sentrum, 0107 Oslo. Merk konvolutten med «Studentoppfølging nettstudier». Skjema som sendes oss per epost vil ikke bli behandlet.

Skjema for forlenget studierett finner du her

Hvis søknaden skyldes sykdom, kan du få fritak fra forlengelsesgebyret ved å legge ved en legeerklæring som viser at du ikke har hatt anledning til å fullføre emnet på grunn av sykdom.