Sommerlektyre: Helse i bevegelse

To voksne og to barn som går og løper på eng
Det er mye god helse i aktivitet, og forskningen utvikler stadig nye løsninger for å sikre bedre folkehelse i fremtiden.Foto: Unsplash in collaboration with Getty Images

KUNNSKAP FRA KRISTIANIA: Bedre helse 

Vi vet at fremtiden krever omlegginger i helsesektoren, og at eldrebølgen og mangel på helsepersonell stiller oss overfor nye utfordringer. Vi har sett hva inaktivitet gjør både på individnivå og med et helt samfunn – og nettopp inaktivitet er en av vår tids største helseutfordringer. Mange sliter med følgesykdommer som fedme, diabetes og hjerte- og karsykdommer. Folk blir deprimerte. Faktisk er lettere psykiske plager blant de vanligste årsakene til sykefravær, sammen med muskel- og skjelettplager. 

Hvordan løser vi disse utfordringene?

Det har forskere og fagfolk ved Kristiania forsøkt å finne svar på. I denne temautgaven av Kunnskap Kristiania kan du blant annet lese om lovende teknologi som kan bidra til bedre folkehelse i fremtiden. Her er saker om hvordan vi kan mobilisere de ressursene hver og en har i oss, hvordan du og jeg kan ta grep for å bedre vår egen helse. Du kan lese om prioriteringer helsevesenet må gjøre, og om hvordan mennesker og maskiner kan samarbeide for helsa vår, enten vi er unge eller tilhører de eldre generasjonene. 

Kristiania har en 110 år lang tradisjon for forandring; vi endrer oss i takt med tiden. Det er nå vi må utvikle systemer for å sikre en frisk fremtid. 

Helse i bevegelse

Det er mye god helse i bevegelse. Hver dag beveger forskningen seg framover for å sikre god helse i befolkningen. Hvordan samarbeider smart teknologi og mennesker om behandling? Hvordan balanserer myndighetene kostnad og nytte? Hvordan forebygge sykdom og hvordan hjelpe de som har falt ut av arbeidslivet?
Les hele utgaven

Les også våre tidligere temautgaver:

Styrk arbeidsgleden

Kan arbeidsglede få oss til å prestere bedre på jobben? Kan arbeidsglede være et konkurransefortrinn? Arbeidslivet er krevende og endres i høyt tempo. Kristianias forskere utvikler HR-faget og sette temaer som miljø, demografi og mangfold på agendaen, for å bidra til bedre arbeidsmiljø, der vi kan alle bidra.
Les hele utgaven

Fremtid og trender

Hvilken kunnskap trenger vi for å møte en usikker fremtid? Hvordan kan forskning bidra til å løse samfunnsutfordringer? Kristianias forskere og undervisere ser inn i fremtiden innen sine fagfelt.
Les hele utgaven

Innovasjon

Kristianias forskere er opptatt av å løse samfunnets og arbeidslivets små og store utfordringer. Vi utvikler kunnskap som kan gi grunnlag for å fatte bedre beslutninger og løse oppgaver på smartere måter. Les mer om innovasjon, bærekraft, kreativitet og entreprenørskap.
Les hele utgaven

Teknologi i bruk

Hvordan kan arkitektoniske virkemidler fremme engasjement? Hvordan foregår læring innen dans? Kristiania har Norges største kunstfaglige miljø på høyskolenivå, og her kan du blant annet lese om bærekraft i strømmetjenestene og teknologenes rolle i norske medier.
Les hele utgaven

Siste nytt fra Kunnskap Kristiania

 • Sommerlektyre: Helse i bevegelse
  Kunnskap Kristiania

  Sommerlektyre: Helse i bevegelse

  Hvordan kan vi sikre god folkehelse i fremtiden?
  Les mer
 • Individuelle treningsplaner bidrar til færre skader i lagidrett
  Kunnskap Kristiania

  Individuelle treningsplaner bidrar til færre skader i lagidrett

  Fotball- og håndballelever trenger individuelle treningsopplegg før toppidrettsgymnas.
  Les mer
 • Roboter i helsevesenet kan forbedre omsorgskvaliteten
  Kunnskap Kristiania

  Roboter i helsevesenet kan forbedre omsorgskvaliteten

  Robotisering av helsevesenet gir nye etiske utfordringer. Når fungerer de bedre enn mennesker?
  Les mer
 • Mange barn og unge har for lite jern i kosten
  Kunnskap Kristiania

  Mange barn og unge har for lite jern i kosten

  Når helsemyndighetene anbefaler å redusere kjøttinntaket er det uklart hvordan befolkningen skal få i seg nok jern.
  Les mer

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Kunnskap Kristiania er Kristianias kunnskapsmagasin. Vi gir deg nytt om forskning, fag, kunstnerisk utviklingsarbeid og aktuell samfunnsdebatt. Nyhetsbrevet sendes ut to ganger i måneden.
Abonnér