Blir du en bedre leder ved å stoppe opp?

to kvinner og en mann står i ring og snakker og smiler
Mange ledere kan føle seg alene med mye ansvar. Å dele gleder og utfordringer med andre ledere, har en positiv effekt.Foto: istock / nortonrsx

KUNNSKAP FRA KRISTIANIA: Bedre arbeidsliv

Først skrev jeg boken Refleksivt lederskap – På tide å stoppe opp?. Trolig fordi jeg trengte det selv. Å stoppe opp, altså. Det sies at vi skriver den boken vi trenger mest selv.

Da boken kom ut og korona var over, reiste jeg rundt og holdt foredrag om boken, og om å stoppe opp. Jeg sa ja til så og si alle oppdrag, i frykt for å gå glipp av noe, og var glad for alle forespørsler. Jeg husker spesielt en dag, da var jeg med på et frokostmøte og fortalte om refleksivitet og om å stoppe opp i sitt lederskap. På slutten fikk jeg spørsmål fra salen, og jeg hørte meg selv avslutte med å si at jeg dessverre måtte løpe, da det stod en taxi utenfor for å kjøre meg til neste foredrag.

Nå sitter jeg her på flyplassen på Bali. Jeg har stoppet opp. I ti dager. Jo, jeg har jobbet, men minimalt. Etter flere dager med et roligere tempo gikk pulsen ned. En hendelse var med å gjøre at vi fikk en roligere rytme de siste dagene: Vi besøkte vanntempelet i Ubud, og fikk delta i et flere hundre år gammelt ritual. Vi stoppet opp gjennom å delta i balinesernes praksis.

Refleksjon som hverdagsrituale

Vi mennesker har gjennomført ritualer til alle tider. Vi har dåp, konfirmasjon og bryllup i Vesten, men hvor mange daglige praksiser har vi? Trenger vi strukturer og praksiser i vår hverdag, og hva vil det kunne gi oss? 

Vi kan skape stopp i vår hverdag ved å lage strukturer og praksiser i vår arbeidshverdag. Flere studier viser positive effekter ved å stoppe opp og reflektere over våre viktigste verdier. Å stoppe opp og reflektere påvirker våre følelser og holdninger, og øker positive følelser overfor andre. Vi tåler også kritikk bedre, og vi tør i større grad be om hjelp når vi trenger det. 

De siste årene har jeg utforsket hvordan vi mennesker kan stoppe opp i vårt arbeidsliv, i samarbeid og gjennom feltarbeid i organisasjonen Avo Consulting.

Hva er antropologisk feltarbeid?

Sosialantropologen deler mange av metodene sine med de andre samfunnsvitenskapene, men skiller seg ut gjennom feltarbeidet, som gis stor vekt i faget. 

For antropologen er dette den viktigste kilden til kunnskap. Feltarbeidets lengde kan variere, og det finnes mange måter å utføre det på. Likevel eksisterer det en enighet om at antropologer bør leve eller delta aktivt sammen med forskningsobjektene de forsker på. 

Et av målene er å bli en del av miljøet de forsker på, og dermed få dybdekunnskap gjennom direkte observasjoner i tillegg til innsikt i årsaker og sammenhenger som ikke er umiddelbart observerbare.

Lederutvikling gjennom testing og utprøving

I Avo jobber de ansatte med å minske gapet mellom mennesket og teknologien. De jobber også med å hjelpe oss mennesker til å kjenne på mestring i møte med vår digitale tidsalder. En del av tilnærmingen til læring og utvikling er inspirert fra ulike former for tjenestedesign, som kort fortalt innebærer å lære gjennom å teste ut og prøve seg frem. I samarbeid med Avo valgte vi å bruke deler av metodikken da vi jobbet med lederutvikling i organisasjonen.

Først begynte vi med klassiske ledersamlinger, som vi kalte for lederlabber, der vi dro bort, gjerne i to dager, og jobbet med å utvikle ledelse i praksis. Tanken med å kalle samlingene for labber, var å holde det åpent for muligheter underveis til å endre på innhold og form. Tanken var kanskje like mye også at det ikke finnes ferdige svar. Vi tester og prøver oss frem. 

Refleksjon i mindre grupper ga ny dynamikk

Det var vel og bra, men noe manglet. Vi fant ut at det kjentes litt lenge mellom hver ledersamling, selv om lederne hadde oppgaver de jobbet med mellom samlingene. Dermed la vi inn refleksjonslabber mellom hver lederlabb. Der stoppet vi opp i mindre ledergrupper. Vi har grupper på seks til åtte ledere, og vi møtes omtrent hver femte uke gjennom året, enten hjemme hos en leder eller på et hyggelig møterom på arbeidsplassen. Vi testet ut kafé, det fungerte dårlig. Innholdet i de ulike labbene varierer.

Antropologisk refleksivitet

Innen antropologien handler refleksivitet om forskerens vekslende blikk på det hen studerer og på seg selv og sine tolkninger. Ved å være mer bevisst sin egen posisjon og sin egen måte å tenke på, skal antropologen bli mer klar over hvordan hen selv både påvirker feltet gjennom sin tilstedeværelse og hvordan hen analyserer det hen observerer. Innen antropologisk metode er det svært viktig å være oppmerksom på alt det man tar for gitt, samt å evne å legge dette til side i møte med et miljø man observerer og deltar i.

Vi tok en fot i bakken og reflekterte rundt noen spørmål: Hvordan det hadde gått siden sist samling? Hva jobber den enkelte med nå?  Hva er vanskelig å stå i? Hva trenger du mer av for å stå styrket i ditt lederskap?

Erfaringen min var at de små refleksjonslabbene førte til at lederne åpnet seg mer enn før. De fikk støtte hos hverandre, og opplevde at utfordringene de stod i, var noe andre ledere i gruppen kunne kjenne seg igjen i. 

Etter hvert som tiden gikk og selskapet vokste og fikk flere ledere, ble det vanskelig å ta alle lederne ut fra det daglige arbeidet. Siden refleksjonslabbene fungerte så bra, ville testet vi å utvide labbene, og legge de store ledersamlingene på vent en stund. Refleksjonslabbene kan kalles en lavterskel praksis.

Felles for labbene er at vi stopper opp og deltakerne blir invitert inn til å kjenne hvor de er i seg selv. Vi utforsker hva ledelse er gjennom enkle refleksjonsøvelser, og vi drøfter caser lederne står i sin hverdag. 

Bidro til refleksjonsstruktur

Det er to viktige verdier av labbene jeg vil trekke frem til slutt. 

En av verdiene er at ledere deler noen av sine utfordringer med hverandre. Hvor mange ganger har jeg ikke hørt: «Åh, har du det sånn også?!! Jeg trodde det bare var meg!». 

Mange ledere bærer på et stort ansvar og kjenner seg alene. Det å dele både gleder og vanskeligheter er viktige verdier i seg selv. 

En annen tilbakemelding som har festet seg, er en av lederne som sa at det ikke var alltid at hen hadde fått forberedt seg, men at hen alltid kom på labbene likevel, fordi det var et sted der hen ikke måtte prestere, men fikk lov å stoppe opp. Å stoppe opp er en verdi i seg selv. 

Avo sitt tilbud ble høsten 2023 utvidet til enda flere enn de som har en ledertittel i selskapet; de som har prosjektlederansvar og ønsker å lære mer om ledelse er også med i prosjektet. Nå er det fire labber i Bergen og fire i Oslo.

Historien over viser at vi ikke må reise helt til Bali for å stoppe opp. Vi kan skape slike praksiser i vår arbeidshverdag. Men det krever en innsats. Som antropolog bruker jeg en annen metode i lederutvikling, der jeg gjennom feltarbeidet over tid kan utvikle en dybdeforståelse for en organisasjon. Det gjør det mulig å utvikle slike praksiser som i historien over forteller om. Hos Avo var det å utvikle en refleksjonsstruktur ingen quick fix, men de turte å prøve og feile for å finne frem til en struktur som per nå fungerer godt hos dem.

Tekst: Åshild Mongstad, høyskolelektor, Institutt for ledelse og organisasjon, Kristiania.

Referanser:

Hvidsten m.fl. (2021). Introduksjon til tjenestedesign. Cappelen Damm

Mongstad, Å. (2022). Refleksivt Lederskap: På tide å stoppe opp? Cappelen Damm.

Day, D. V. (2000). Leadership development: A review in context. The leadership quarterly. 

Denne teksten ble publisert i Dagens Perspektiv 5. april 2024 under tittelen “Blir ledere bedre ved å stoppe opp?”.

Vi vil gjerne høre fra deg!    
Send spørsmål og kommentarer til artikkelen på e-post til kunnskap@kristiania.no.   

Siste nytt fra Kunnskap Kristiania

 • Blir du en bedre leder ved å stoppe opp?
  Kunnskap Kristiania

  Blir du en bedre leder ved å stoppe opp?

  Lederne satte av tid til refleksjon i små grupper, og fikk en arena der de kunne utvikle seg uten å måtte prestere. 
  Les mer
 • Hva skal til for å gjøre utdanningen relevant for arbeidslivet?
  Kunnskap Kristiania

  Hva skal til for å gjøre utdanningen relevant for arbeidslivet?

  Studenter i Norge får sjelden mulighet til å samarbeide med arbeidslivet under studiene.
  Les mer
 • Hva kan kunstig intelligens bety for deg og din karriere?
  Kunnskap Kristiania

  Hva kan kunstig intelligens bety for deg og din karriere?

  Alle må kunne bruke noen KI-verktøy. Men visse oppgaver i arbeidslivet vil aldri kunne utføres av maskiner.
  Les mer
 • Karriere: Vi trenger ikke alltid å klatre oppover
  Kunnskap Kristiania

  Karriere: Vi trenger ikke alltid å klatre oppover

  Karriereutvikling kan bety å gå bortover, til siden eller svinge deg over til noe helt nytt.
  Les mer

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Kunnskap Kristiania er Kristianias kunnskapsmagasin. Vi gir deg nytt om forskning, fag, kunstnerisk utviklingsarbeid og aktuell samfunnsdebatt. Nyhetsbrevet sendes ut to ganger i måneden.
Abonnér