Seks kilder til at du opplever arbeidsglede

tre unge mennesker jobber sammen på et cafebord med datamaskin foran seg
Det å samarbeide godt med kolleger, gjerne med en god dose humor, gjør at vi trives på jobben. Foto: Brooke Cagle on Unsplash

KUNNSKAP FRA KRISTIANIA: Bedre arbeidsliv

Ler du sammen med kollegene dine? Er dere flinke til å dele med hverandre? Føler du at jobben din gir mening for andre? Utvikler du deg? Blir du verdsatt? Hvis du svarer ja på de fleste av disse spørsmålene, er sjansen god for at du er blant dem som gleder seg til å gå på jobben. Du opplever arbeidsglede.

Professor Rune Bjerke og høyskolelektor Sindre Olafsrud på Høyskolen Kristiania er blant de første i Norge som forsker på hva som skaper arbeidsglede. Bjerke peker på at det å oppleve glede på jobben ikke bare handler om positive følelser, men opplevelsen fremmer også god helse.

– Vi vet fra før at humørfylte relasjoner, som også består av latter, styrker hverdagsenergien og den mentale helsen vår. Latter produserer endorfiner som gir en følelse av velvære, og reduserer stresshormonet kortisol, sier han.

Dersom ledere og medarbeidere gjør seg bevisst betydningen av og hva som skaper arbeidsglede  – og hvilke følelser arbeidsglede utløser – får vi kanskje flere til å stå i jobb. Psykisk helse er i dag en av de to store driverne for sykefravær i Norge.

Fellesskapet er viktig

I studien, hvor funnene nylig ble presentert på Arendalsuka, har forskerne funnet seks kilder som skaper arbeidsglede:

 1. Samarbeid om å nå mål
 2. Humørfylte relasjoner
 3. Mening for andre og meg
 4. Autonomi
 5. Egenutvikling
 6. Anerkjennelse

–  I disse kildene ser vi et ‘jeg’ og et ‘vi’. Det handler om muligheter til å utvikle seg selv, til å påvirke eget arbeid, og at den enkeltes bidrag blir verdsatt. Men like viktig er det å oppleve fellesskapet gjennom humørfylte relasjoner som gir energi, understreker Bjerke.

Han mener vi bør begynne å snakke om ‘jeg’et i ‘vi’et, hvor organisasjonens ´vi´ omslutter den enkelte.

–  Det er i hvert fall sånn det må oppleves av medarbeiderne. For de fleste vil nok ikke bare autonomi, egenutvikling og avstands-anerkjennelse være tilstrekkelig til å skape arbeidsglede hvis medarbeideren føler seg utenfor, sier han.

Dette ‘vi’et som forskerne snakker om handler også om at jobben skaper mening for andre, og opplevelsen av å bidra til bærekraftig verdiskapning for egen organisasjon, og samfunnet som helhet.

[Teksten fortsetter under bildet]

 

Rune Bjerke la fram funnene under et arrangement i Arendalsuka 2023. Foto: Kristiania

Jublet tre ganger

For Bjerke var disse funnene i seg selv en sterk kilde til glede på jobben. Han jublet tre ganger da han med en professors entusiasme oppdaget hvor sterk forklaringskraft de seks kildene faktisk har på følelser som å glede seg til å gå på jobben, indre ro og følelsen av å være fri for stress.

–  Funnene bidrar til egenutvikling og mening for andre og meg. Men vel så viktig for meg er samarbeidet med kollega Sindre Olafsrud om dette prosjektet. Vi er tydelig på felles mål og relasjonen er full av humor, sier han.

Arbeidsglede, hva er det?

I forskningslitteraturen er arbeidsglede ulikt beskrevet og definert. Blant annet er begrepet knyttet til jobbtilfredshet, engasjement og følelsesmessig tilknytning til arbeidsplassen.

– Utgangspunktet da vi utviklet spørreskjemaet var å grave dypere og annerledes, nemlig å lete etter kilder til arbeidsglede og følelser som utløses, sier Bjerke.

I prosjektet svarte rundt 800 medlemmer av arbeidsgiverorganisasjonen Parat på et spørreskjemaet knyttet til begrepet arbeidsglede.

I forkant hadde Bjerke og Olafsrud gjort en forundersøkelse blant tillitsvalgte i Parat, som deltok i et kurs om arbeidsglede, ledelse og selvledelse som professoren underviser i på Kristiania. De tillitsvalgte fikk i oppgave å beskrive opplevelsen og følelsene de hadde i situasjoner hvor de opplevde arbeidsglede som en mappeinnlevering før kursets start.

Beskrivelsene ble deretter omformet til påstander, og sendt ut som spørreskjema til Parat-medlemmene i juni 2023.

Studien er en del av et forskningssamarbeid mellom Høyskolen Kristiania og Parat.

Vi vil gjerne høre fra deg!     

Send spørsmål og kommentarer til artikkelen på e-post til kunnskap@kristiania.no. 

Siste nytt fra Kunnskap Kristiania

 • Når lederen ikke lytter til innspill
  Kunnskap Kristiania

  Når lederen ikke lytter til innspill

  Hva bør du gjøre dersom tilbakemeldingene dine ikke faller i god jord?
  Les mer
 • Slik kan du bli en mer inkluderende kollega
  Kunnskap Kristiania

  Slik kan du bli en mer inkluderende kollega

  Sosialt ansvarlig selvledelse handler om å lede seg selv i samspill med andre. På den måten bidrar du til å skape en inkluderende arbeidsplass.
  Les mer
 • Seks kilder til at du opplever arbeidsglede
  Kunnskap Kristiania

  Seks kilder til at du opplever arbeidsglede

  En ny studie viser hva som gjør at vi føler glede og tilfredshet på arbeidsplassen.
  Les mer
 • Sliter du med å sjonglere mellom ulike prosjekter på jobben?
  Kunnskap Kristiania

  Sliter du med å sjonglere mellom ulike prosjekter på jobben?

  Tidspress og en oppstykket hverdag skaper stress. Men noe tidspress kan faktisk være bra.
  Les mer
  • Avdelingsleder

  Avdeling for forskningskommunikasjon og innovasjon