Musikkpolitiet – hva og hvem er det?

Audun Molde
Begrepet «politi» er kanskje ikke så fruktbart innen kunsten. Et begrep som åpner dører, vil være for eksempel «kunstnerisk refleksjon», sier Audun Molde i denne podcasten.Foto: Caroline Roka

KUNNSKAP FRA KRISTIANIA: Makt i musikkbransjen

– Musikkpolitiet kan forstås som en sosial kraft som omgir alle musikere. I bunn og grunn dreier det seg om makt, sier Veronica Ski-Berg, forsker ved Norges Musikkhøgskole og en av produsentene bak «Konservatoriumspodden». 

Hun har forsket på makstrukturer i høyere musikkutdanning og mener at fenomenet gjennomsyrer både høyere musikkutdanning og musikklivet utenfor.  

– Over tid tar vi til oss normer for hva som er korrekt oppførsel i ulike sammenhenger, sier hun.  

Førsteamanuensis Tanja Orning trekker frem mange ulike portvoktere i bransjen: sensorer og lærere fordi de har mye makt knyttet til opptaksprøver og eksamen; de som bestemmer hvem som får spille på de ulike scenene og festivalene; og ikke minst musikkanmelderne som skal bestemme hva som er kvalitet. 

Audun Molde
Førstelektor Audun Molde er musikkviter og musikkformidler, har skrevet flere bøker og var fagekspert og medforfatter av rapporten "Hva nå: Digitaliseringens innvirkning på norsk musikkbransje" på oppdrag fra Kulturdepartementet i 2019. Foto: Kristiania

I denne episoden snakker førstelektor og musikkviter Audun Molde om kreftene som styrer musikkindustrien i dag.  

– For å utvikles som musiker, må man kjenne tradisjonene, sjangrene og konvensjonene. Man må ha noen forbilder, og så selv utvikle seg videre derfra. Vi som underviser har et viktig ansvar for å skape steder der folk kan møtes og innhente kompetanse, bygge nettverk, ha tid og rom til å prøve og feile og få nye impulser, sier han.  

Vi vil gjerne høre fra deg!   
Send spørsmål og kommentarer til artikkelen på e-post til kunnskap@kristiania.no. 

N2

N1