7 råd som hjelper deg til å lykkes i din første lederjobb

Møte mellom seks personer i kontorlokale
Ledere som er i møter for å informere ansatte, utøver ikke ledelse. Ledere bør reflektere sammen med ansatte for å skape trygghet og fellesskap. Foto: Pixabay

 KRISTIANIA VERKTØYKASSE: Førstegangsledelse

I norsk arbeidsliv er det ikke slik at en ny leder kan rekruttere sine egne drømmemedarbeidere, og kvitte seg med dem som var der fra før. Som ny leder må du kunne videreutvikle menneskene du arver fra din forgjenger.

Ferske ledere i norsk arbeidsliv får gjerne sin første lederjobb fordi de har vist at de er faglig dyktige. Første dag som leder starter gjerne uten så mye som et Youtube-kurs i ledelse. 

I den nye hverdagen som venter deg i din første lederjobb finnes det - i tillegg til de formelle ansattrollene som tillitsvalgt og verneombud - gjerne også ansatte som krangler, er sykemeldte eller som er i opposisjon til hele ledelsen i virksomheten. Det er gjerne uavhengig av hvilken person som nå har blitt ny avdelingsleder hos dem.

Du starter altså ikke med blanke ark. I tillegg arver du ofte en avdeling med intelligente ansatte som ikke nødvendigvis ser det som sin oppgave å vurdere alt du som ny leder sier og gjør som spesielt genialt. 

Her får du 7 råd om hvordan du kan starte i jobben din som fersk leder:

 1. Ta utgangspunkt i at ansatte ønsker å bidra til virksomhetens vekst og utvikling. Organiser hverdagen din slik at alle skal kunne komme med sitt bidrag. Hør på alle. Bruk gjerne spill, gruppeoppgaver og teamøvelser i starten der dere leker med konseptet og organiseringen i avdelingen. Gjør det gøy å tenke nytt. Vis at du er interessert i å lytte til dem. At du ikke er redd for nye tanker eller andre måter å jobbe på. Da får du motivasjon for de endringene i avdelingen du har lyst til å gjøre også. 

 2. Legg vekt på saksgang. Lag årshjul og møteplaner med agenda. Da gjør du saksbehandling viktigere enn personer. Forbered deg godt til alle møter, og legg vekt på felles spilleregler for møtene. Understrek at alle kan ta ordet, men at det er du som leder som til slutt fatter beslutninger. Forklar forskjellen mellom å bli hørt av deg, og det å oppnå gjennomslag for ide og synspunkt. 

 3. Vær tålmodig. Din jobb er å få folk med deg. Da må du bruke tid. Samhandlingen med dine ansatte må ta utgangspunkt i dine ansattes kommunikasjonsstil, deres forventninger og deres behov. God ledelse handler om å skape engasjementet og deretter gi dette engasjementet en retning og en visjon.  

 4. Delta i hverdagen til dine ansatte. "Virkelighet" skapes i øyeblikk – i øyeblikkene der mennesker møtes og samhandler. Det finnes mange virkeligheter i avdelingen din. Som leder er din viktigste oppgave å bidra til å forme og skape en felles virkelighet i avdelingen din. Da må du selv delta i hverdagen og i de avgjørende samtalene og øyeblikkene i avdelingen din. Å påvirke gjennom likeverdig dialog i hverdagen er en del av arbeidsmetoden til dyktige ledere. 
 5. Det å gi de ansatte informasjon er bare halve jobben din. Ledere som dukker opp på møter for å informere ansatte, utøver ikke ledelse. Informasjon går bare en vei. Kommunikasjon derimot, er ledelse. Kommunikasjon er en toveis prosess der dere reflekterer sammen over felles informasjon. Informasjon går bare en vei - fra deg til den ansatte - og gir ingen muligheter for medvirkning og deling. Ansatte som stadig etterspør mer informasjon er utrygge. De trenger ikke mer fakta. De trenger å bli hørt og sett. De trenger en leder å kommunisere med.
 6. De beste lederne er de som bruker tiden sin til å kontinuerlig skape felles fremtidsbilder gjennom å lytte til sine medarbeider. Tanker om endring kan like ofte komme fra de ansatte som fra toppledelsen. Det vet ledere som lykkes med endringsprosesser.
 7. Tenk hver dag på hvordan du skal signalisere verdiene likhet og likeverd med dine ansatte i alt du gjør. I norsk arbeidsliv får du mye tillit ved å opptre som en likeverdig. Tenk på dette når du kler deg, når du forteller om deg selv og når du prioriterer tid i kalenderen din.

   Referanse:

   Dette er en lett redigert versjon av et innlegg i Kjetil A. Vedøys blogg om HR og ledelse publisert 19. september 2021 med overskriften "Som ny leder arver du dine medarbeidere".

   Tekst: Høyskolelektor Kjetil A. Vedøy, Institutt for ledelse og organisasjon ved Høyskolen Kristiania.

   Vi vil gjerne høre fra deg!

   Send dine spørsmål og kommentarer til denne artikkelen på e-post til kunnskap@kristiania.no

    

   • Foto av mann i skjorte og dressjakke foran store, runde lyslamper.
    • Høyskolelektor

    Institutt for ledelse og organisasjon