Verden slik den ser ut for svaksynte

Mann med skjegg filmer seg selv med mobil.
Nærmere én av seks nordmenn lever med nedsatt syn eller kan ikke se i det hele tatt. Her testes simulering av rødgrønn fargesvakhet. Foto: Jannicke Johansen.

FORSKNING UNDERVEIS: Innovasjon

Norges Blindeforbund anslår at om lag 16% av innbyggerne i Norge er svaksynte eller blinde. Det betyr at nærmere én av seks nordmenn må leve med nedsatt syn eller ikke kan se i det hele tatt når de for eksempel skal handle varer og tjenester.

Hvordan kan vi forbedre kjøpsopplevelsen til denne gruppen? Hvordan skal vi sikre at de som i fremtiden skal designe våre kjøpsopplevelser er seg bevisst dette ansvaret? Dette er sentrale spørsmål i skjæringspunktet mellom varehandel, universell utforming og synshemminger som får økt betydning i takt med en økende eldre befolkning.

Jeg er svært opptatt av å ta visjonen om deltakelse og tilgjengelighet for alle inn i undervisningen av morgendagens designere. Jeg ønsker å bidra til å forme en utdanning for å fremme likestilling og verdsetting av mangfold i samfunnet.

Viser hvordan verden ser ut

På Høyskolen Kristiania leder jeg forskningsprosjektet VR synssimulator, som tar mål av seg å øke kompetansen om universell utforming blant studenter i høyere utdanning.

Ved hjelp av VR synssimulator ønsker vi å gi å gi synsfriske designstudenter innblikk og forståelse i synshemmedes utfordringer i butikksituasjoner. Hovedfokuset i prosjektet er å skape simuleringer og scenarioer på hvordan synsinntrykk kan oppfattes av mennesker med nedsatt syn i fysiske butikker.

Simuleringene ved hjelp av VR-synssimulatoren kan øke forståelsen til studentene omkring synsproblematikk blant mennesker med nedsatt syn. De overordnede verdiene i prosjektet er å skape inkludering og likestilling i handleopplevelsen. Relasjonen mellom det digitale verktøyet og omgivelsene er vesentlig i dette prosjektet.

Synssimulator for designstudenter

Norges Blindeforbund har tidligere utformet en app (Synssimulatoren) for å gi synsfriske mennesker et innblikk i synshemmedes hverdag, og dermed bidra til økt forståelse utfordringene som folk med nedsatt syn opplever.  

Prosjektet VR synssimulator skal videreutvikle ideen fra Norges blindeforbund til en løsning som kan brukes i undervisningen på universiteter og høyskoler i designstudier som tar for seg universell utforming.

Virtuell virkelighet i sanntid

Gjennom VR synssimulator ønsker vi å skape en større og mer altoppslukende følelse (immersive experience) for brukerne enn dagens løsning. VR synssimulator skiller seg fra Blindeforbundets synssimulator ved å ta i bruk en løsning som gir virtuell virkelighet i sanntid (VR).

Prosjektet er utviklet som en app, som kan brukes i sammenheng med enkle VR hodetelefoner og studentenes egne mobiler. På den måten vil alle studenter kunne få ta del i opplevelsen uansett hvor de er.

Fordelen med denne løsningen fremfor den mer tradisjonelle løsningen med ulike former for synshemmede briller, er tilgjengeligheten og fleksibiliteten ved bruk av en app. Studentene vil kunne teste ut ulike synsforstyrrelser både i offentlig og private rom med egne mobiler, og samtidig få en altoppslukende følelse ved bruk av VR teknologi.

Gjennom prosjektet vil vi blant annet simulere fenomenet rødgrønn fargesvakhet. Blindeforbundet anslår at opptil 8 % av alle menn er såkalt fargeblinde. Derfor vil utforskningen av rødgrønn fargesvakhet være et interessant område å utvikle i appen.

Til nytte for varehandel og forbrukere

VR synssimulator kan brukes på flere områder enn i undervisning. Den vil også være nyttig for både varehandel og forbruker.

Norsk varehandel er den tredje største næringen i Norge, med en årlig verdiskapning på 261 milliarder kroner, ifølge statistikk fra Statistisk sentralbyrå. Skal varehandelen vokse og overleve i et moderne marked, må fremtidens butikker ha design, bruker- og handleopplevelser i fokus. I denne sammenheng er universell utforming essensielt for mennesker med nedsatt syn.

Fakta om forskningsprosjektet VR synssimulator:

  • VR synssimulator er et pågående forskningsprosjekt innen pedagogisk og didaktisk innovasjon ved Høyskolen Kristiania. Prosjektet skal bidra til å øke designstudenters kompetanse om universell utforming.
  • VR synssimulator foreligger i dag i en beta versjon. Neste fase er å lansere applikasjonen i Google Play og App Store for å teste og ta verktøyet i bruk i undervisningen ved høyskolen Kristiania.
  • Prosjektleder er Jannicke Johansen, studieprogramleder og høyskolelektor ved Westerdals institutt for kreativitet, fortelling og design. Prosjektet gjennomføres som et samarbeid mellom Høyskolen Kristiania og Pointmedia, som er en norsk bedrift som har spesialisert seg på kunstig intelligens og virtuell virkelighet.
  • Prosjektet gjennomføres med finansiell støtte fra Universell på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet.

 Referanse:

Denne formidlingsartikkelen presenterer «VR synssimulator», som er et pågående forskningsprosjekt innen pedagogisk og didaktisk innovasjon ved Høyskolen Kristiania.

Denne formidlingsartikkelen er skrevet for Innovasjonsutgaven av Kunnskap Kristiania (lenke til E-magasin) som ble lansert 19. august 2021 under Arendalsuka.

Tekst: Høyskolelektor Jannicke Johansen, Westerdals institutt for kreativitet, fortelling og design ved Høyskolen Kristiania.

Vi vil gjerne høre fra deg!

Send dine spørsmål og kommentarer til denne artikkelen på E-post til kunnskap@kristiania.no

    • Førstamanuensis

    Westerdals institutt for kreativitet, fortelling og design