Pyramideprinsippet hjelper deg til å få større gjennomslag for ideene dine

KRISTIANIA VERKTØYKASSE: Idésalg

Pyramideprinsippet handler om hvordan man presenterer en idé for å få større gjennomslag. Det handler om å presentere noe for noen ved å begynne med svaret. Svaret støttes av anbefalinger, som igjen er støttet av fakta, data og/eller analyser.

Pyramideprinsippet kan brukes i nesten all kommunikasjon (e-post, presentasjoner, rapporter, forelesninger, m.m) for å sikre tydelighet.

Hvis alle lærer seg pyramideprinsippet så unngår vi mange misforståelser og de beste ideene vil spres raskere.

Introduksjon til pyramideprinsippet

Pyramideprinsippet er et verktøy som hjelper deg å strukturere og presentere ideer på en måte som gir deg økt gjennomslagskraft.

Pyramideprinsippet ble introdusert av Barbara Minto på 1960-tallet. Minto var den første kvinnelige partneren i konsulentselskapet McKinsey.

Mintos nøkkeloppdagelse var at pyramideprinsippet hjelper deg å finne ut hva du mener slik at du kan ta bedre beslutninger.

Pyramideprinsippet består av 3 hoveddeler:

  1. Fortell leseren en historie som leder til et spørsmål som du umiddelbart besvarer.
  2. Underbygg svaret med 3 hovedargumenter som viser hvorfor du mener svaret er riktig.
  3. Støtt opp argumentene med fakta og bevis som understøtter dine meninger.

1. Fortell leseren en historie

Når man bruker pyramideprinsippet, så innleder man med å fortelle en historie. Det gir leseren kontekst.

Historien beskriver en situasjon – som alle kan være enige i, og en komplikasjon – noe som ikke fungerer som det skal. Komplikasjonen leder til et spørsmål; Hvordan kan jeg bidra til å forbedre situasjonen? Deretter kommer svaret.

Ved å følge pyramideprinsippet forstår leseren raskt konteksten og hva de kan forvente av deg.

2. Underbygg svaret med argumenter

Etter at man har presentert svaret (påstanden), følger man opp med 3 hovedargumenter som underbygger svaret.

Tallet 3 gjør det enkelt å huske. Hvis folk ikke husker det du sier, så vil de aldri gjøre det du vil at de skal gjøre.

Hovedargumentene må være gjensidig utelukkende og kollektivt uttømmende, samt være i en logisk rekkefølge (det kalles for Mece-prinsippet; «mutually exclusive and collectively exhaustive»).

3. Støtt opp argumentene med fakta og bevis

Til slutt må man støtte opp hvert argument med fakta og bevis. I dette tilfellet må hvert underpunkt gjennomgås og følge en logisk struktur.

Hvert underpunkt skal kunne oppsummeres i punktet ovenfor , som i en pyramide.

Referanser:

Denne artikkelen er en forkortet og redigert versjon av et innlegg som Karl Philip Lund har publisert i INEVOs fagblogg 14. januar 2021 med overskriften «Pyramideprinsippet«.

Tekst: Høyskolelektor Karl Philip Lund, Institutt for markedsføring ved Høyskolen Kristiania.

Foto: Pyramideprinsippet kan hjelpe deg til å få større innflytelse. Illustrasjonsbilde. Photo by Thais Cordeiro on Unsplash.