Hvordan den doble diamanten kan hjelpe deg til å løse små og store problemer

 • Skrevet av

  Førsteamanuensis

 • Sist oppdatert

  28. januar 2021

 • Kategori

 • Tema

  • Designprosess
  • Innovasjon
  • Idéarbeid
  • Problemløsning

KRISTIANIA VERKTØYKASSE: Innovasjon

Det er mange kilder til problemer. Det kan være noe du har erfart selv, noe du har hørt om, eller noe som opptar deg. Problemer kommer noen ganger helt av seg selv og dukker opp når du minst venter det.

Hvis du skal jobbe med idégenerering og har fått beskjed om at du må «finne på en idé», kan det være lettere å starte med et problem. Med utgangspunkt i problemet, kan du utvikle løsninger. Tenk på følgende: Har du noe som frustrerer deg? Har du et bestemt problem du skal løse?

Start med å skrive ned ti problemer som engasjerer deg. Det kan være alt fra verdensproblemer til små trivielle hverdagsproblemer. Ingen problemer er for små eller for store til å gjøre noe med. Ved å utvikle gode problemer kan du og teamet ditt jobbe videre med gode løsninger.

Problemdrevet innovasjon

En av de mest kjente problemdrevne innovasjonsmetodikkene er et rammeverk som på engelsk heter «double diamond», som jeg oversetter til norsk med «den doble diamanten». Dette rammeverket ble utviklet av «The Design Council» i Storbritannia i slutten av 1990-årene og lansert i 2004.

Teamet som utviklet den doble diamanten, hadde som mål å forstå hvordan designprosessen fungerer og systematisere denne prosessen med et rammeverk. Med designprosesser tenker vi ofte fysiske produkter slik som klær og sko.

Designerne bak den doble diamanten ville demonstrere hvordan designprosessen kan brukes som en problemløsningsteknikk for alle mulige problemer.

Verktøy til å løse små og store problemer

Tanken bak den doble diamanten er at vi må forstå problemet som designere skal forsøke å løse. Rammeverket har senere blitt utviklet til å kunne brukes til å løse store komplekse samfunnsproblemer.

Navnet «den doble diamanten» symboliserer tankegangen som består av en prosess der man først skal utforske spørsmålet og åpne for så mange muligheter som mulig (divergent tenkning). Når det er gjort handler det om å gjennomføre tiltak for å snevre inn mulige tiltak (konvergent tenkning).

Fire steg fra problem til løsninger som kan testes

Den doble diamanten består av fire steg. I den første diamanten skal vi 1) Oppdage og 2) Definer. Den andre diamanten setter deg på sporet av å 3) Utvikle og 4. Levere.

 1. Oppdag problemene. Den første diamanten hjelper deg til å forstå hva problemet er. I stedet for å bygge på dine egne antakelser om hva problemet er, skal du snakke med mennesker som blir påvirket av problemet. Sett deg inn i situasjonen og samle så mye informasjon du trenger for å forstå situasjonen og problemet. I oppdagelsesfasen skal du tenke divergent, noe som betyr at du skal åpne opp for så mange vinkler som mulig. Hva er det som er mulige årsaker til problemet her? Hva er kjernen i problemet? Fokuset i oppdagelsesfasen er å bli kjent med hva som er det reelle problemet.
 2. Definer utfordringen på andre måter. Innsikten samlet fra den første oppdagelsesfasen kan hjelpe deg med å definere utfordringen på en annen måte. Når du først har tenkt på mange mulige problemer, kan du begynne å snevre inn problemet til å finne ut hva du skal løse. Her vil du kunne se at ved å kutte, snevre inn og definere problemet, er du inne på å løse noe annet enn det du i utgangspunktet hadde sett for deg.
 3. Utvikle mulige løsninger. Den andre diamanten oppfordrer folk til å gi forskjellige svar på det klart definerte problemet, søke inspirasjon fra andre steder og designe sammen med ulike medarbeidere. I denne fasen kan du lage skisser og mulige løsninger på problemet.
 4. Levere løsninger som kan testes. Levering innebærer å teste ut forskjellige løsninger i liten skala. Her må du forkaste de ideene som ikke vil fungere og forbedre dem som vil. Et viktig ledd i leveringsprosessen er testing av ideer og iterering av ideen deretter.

Kjernen i den doble diamanten er å veksle mellom å tenke stort og å snevre inn. Du oppfordres til å tenke på mange muligheter og ikke låse deg til en løsning fra første sekund. Noen ganger vil det ikke være nødvendig med så mange ideer, mens det andre ganger nettopp kan være slik at det tvinges frem ideer som får deg på rett spor.

Referanser:

The Design Council: What is the framework for innovation? Design Council’s evolved Double Diamond.

Denne formidlingsartikkelen er et redigert utdrag fra: Sarah Joy Lyons (2020): En fugl i hånden og andre verktøy for innovasjon og entreprenørskap. Cappelen Damm Akademisk.

Tekst: Førsteamanuensis Sarah Joy Lyons, Institutt for markedsføring ved Høyskolen Kristiania.