Hva tillitsbasert ledelse krever av ledere

VIDEOFORELESNING: Tillitsbasert ledelse

Tillitsbasert ledelse er i tiden både i offentlig sektor, næringslivet og resten av samfunnet, konstaterer Tom Karp, som er professor i ledelse ved Høyskolen Kristiania. Vi ser utallige konsepter og også teorier som handler om å få inn tillit i ledelse.

– Tillitsbasert ledelse er en god idé, fastslår Karp i en videoforelesning om tillitsbasert ledelse (klikk midt på bildet):

Se videoforelesning: Tom Karp foreleser om «Tillitsbasert ledelse».

Vår norske arbeidslivsmodell med mye involvering, små avstander mellom ledere og ansatte og medbestemmelse i mange organisasjoner gir et godt utgangspunkt for å jobbe med tillit, ifølge ledelsesforskeren.

Med tillitsbasert ledelse kommer ikke av seg selv. Det er mange barrierer som må overvinnes, ikke minst hos ledere som er vant til å skulle styre og kontrollere.

En styringstung tid

Ropet etter mer tillit i ledelse kommer kjærkomment i en styringstung tid.

– Vi tror teknologi, mål, kontroll, tett oppfølging og forskjellige detaljstyringsmekanismer kan erstatte det å være leder i menneskebransjen. Og det kan det ikke, konstaterer Kristiania-professoren.

Jo mer teknologi, jo tettere gode analytiske oppfølgingsverktøy vi får, jo viktigere blir den mellommenneskelige interaksjonen, fremholder Karp.

Ledelse handler i stor grad om tillit og ledere som slipper den enkelte ansatte fri til å velge sin måte å løse oppgavene man er satt til å utføre.

Må slippe kontrollen

Selv om tillit er mye i vinden nå, er det slett ikke noe nytt konsept. Tillit har vi hatt minst like lenge som vi har hatt ledelse. Tillitsbasert ledelse er imidlertid ikke noen kvikk fiks. Mange barrierer må overvinnes for at tillit skal kunne fungere, ikke minst hos lederne selv.

– For at tillit skal fungere, må ledere i mindre grad detaljstyre og kontrollere, understreker Tom Karp. Skal vi få til tillitsreformer, må vi slipp opp kontrollmekanismer, styringsbehov, maktutøvelse og det som ellers styrer folk.

Tillit er krevende for ledere som er opptatt av å ha kontroll. – Tillit er en sårbar psykologisk tilstand hvor det knyttes positive forventninger til handlinger fra andre. Det betyr at du må velge å stole på andre og slippe dem til. Da må du samtidig slippe noe av kontrollen, understreker Tom Karp.

Tre veier til tillit

Tillit handler ifølge Karp om å ha eller utvikle et positivt menneskesyn: «Jeg stoler på det gode i andre mennesker uten å være naiv (de må ikke bevise en masse før jeg slipper de til)».

Tillit handler også om lederes selvinnsikt: «Jeg har til en viss grad behov for kontroll, makt, kunne påvirke, av og til detaljstyre fordi jeg vil ha det på min måte – og jeg aksepterer at jeg er sånn, men jobber med å utvikle meg».

Og så handler tillit om selvdisiplin: Jeg slipper allikevel andre til, jeg slipper kontroll når jeg kan, jeg stoler på prosessen.

Tar du sjansen på tillit?

Referanser:

Karp, Tom (2019): God nok ledelse. Hva ledere gjør i praksis. Cappelen Damm Akademisk.

Denne formidlingsartikkelen baserer seg på en videoforelesning med Tom Karp om «Tillitsbasert ledelse», spilt inn på Høyskolen Kristiania 19. oktober 2020.

Tekst: Audun Farbrot, fagsjef forskningskommunikasjon ved Høyskolen Kristiania.

Foto: Tillit handler om å slippe medarbeiderne dine fri. Illustrasjonsbilde. Photo by Toa Heftiba on Unsplash.

    • Fagsjef forskningskommunikasjon

    Avdeling for forskningskommunikasjon og innovasjon