Bilde av øyne som ser, får flere til å vaske etter seg

Bilde av øyne som ser på oss, får oss til å oppføre oss bedre. Image by Engin Akyurt from Pixabay.
 • Skrevet av

 • Sist oppdatert

  17. desember 2020

 • Kategori

 • Tema

  • Atferdspsykologi
  • Dulting
  • Hygiene
  • Forbrukeratferd
 • Skrevet av

 • Sist oppdatert

  17. desember 2020

 • Kategori

 • Tema

  • Atferdspsykologi
  • Dulting
  • Hygiene
  • Forbrukeratferd

KUNNSKAP FRA KRISTIANIA: Dulting av hygieneatferd

Følger du alltid de sosiale normene i samfunnet? Eller «glemmer du» å vaske treningsmatten eller treningsapparatene etter bruk? Har du noen ganger en kriblende følelse i nakken – en nervøs følelse av å bli overvåket? Visste du at mange av oss oppfører oss bedre når vi har en følelse av å bli observert? Da blir vi gjerne mer altruistiske og følger de sosiale normene.

Det er kanskje ikke så overraskende at vi oppfører oss bedre når andre er i nærheten. Men, det er kanskje ikke like opplagt at det ikke trengs mer enn et bilde av et par menneskeøyne for å få oss til å utvise mer prososial atferd. Forskning viser at det gjelder alt fra å betale for varer i butikken til å plukke opp hundebæsj.

Vi har gjennomført en studie som viser at «observerende øyne» også kan påvirke vår hygieneatferd på treningssenteret.

Risiko for smitte

Rengjøring på treningssentre bør være høy prioritet. Til tross for at mange treningssentre er gode på rengjøring, er det fremdeles risiko for å bli utsatt for smitte dersom du bruker fasilitetene rett etter en annen.

Treningsapparater kan ha hundrevis av brukere i løpet av en dag. Dessverre er det ikke alle som følger normer og regler for god hygiene.

Svette er ikke det eneste problemet. Mikroorganismer som virus, bakterier og sopp kan leve på overflater i alt fra noen sekunder til flere timer. Overføring av mikroorganismer er en utfordring, og infeksjoner kan være vanskelige å behandle og til og med dødelige. I tillegg er antibiotikaresistens en stor trussel mot global helse.

Felteksperiment på norske treningssentre

Vi har gjennomført et felteksperiment der vi registrerte hygieneatferden på to treningssentre i Oslo gjennom ni uker. To observatører deltok på spinningøkter på senter 1 og tredemølleøkter på senter 2 for å registrere om medlemmene vasket eller ikke vasket treningsapparatene etter bruk. Vi fjernet alt av påminnelser om vasking, både skriftlig og muntlig, før studien startet for å ha kontroll på om tiltaket faktisk hadde effekt.

Vi gjennomførte fire ulike observasjoner på begge sentrene. I tillegg ble det gjennomført en oppfølgingsstudie på senter 2. Totalt inkluderte studien 254 situasjoner der vi registrerte om de som trente gjorde rent etter seg eller ikke.

Den første observasjonen ble gjennomført uten å bruke bilder av observerende øyne. I den andre observasjonen hadde vi hengt opp bilder av «observerende øyne» på sprayflasker og papirdispensere. Den tredje observasjonen ble gjennomført uten øyne, mens vi hengte opp øynene i den fjerde observasjonen. Dette vil gjøre det enkelt å se om tiltaket har effekt på hygieneadferden.

Alle observasjoner ble utført etter avtale med senterlederne, og det ble gitt samtykke fra selskapet til å bruke innhentede data. Ingen personlige opplysninger ble samlet inn om medlemmer av treningsstudioene, og ingen registreringer kan spores til enkeltpersoner.

Bilde av øyne får flere til å gjøre rent

Resultatene av studien er publisert i det internasjonale vitenskapelige tidsskriftet Frontiers in Psychology.

Færre enn halvparten av medlemmene rengjorde treningsapparatene etter bruk når det ikke var noen form for påminnelser om å gjøre det. Nesten dobbelt så mange vasket etter seg da  sprayflasker og papirdispensere hadde bilder med «observerende øyne», viser studien.

Gjennom felteksperimentet på norske treningssentre bekrefter vi den positive og umiddelbare responsen av å bli «observert». Men, oppfølgingsstudien avslørte at det ikke var en langvarig effekt. Det kan være flere grunner til fravær av langtidseffekt, for eksempel at deltakerne venner seg til å se øynene eller sosial innflytelse fra andre.

Det er dessverre mange av oss som avviker fra de sosiale normene i samfunnet vårt når vi tror at ingen ser oss. Noen få prosent kan utgjøre en stor forskjell, slik vi ser i dag med Covid-19.

Da kan det være verdt å lytte til rådet fra den amerikanske statsmannen og USAs tredje president, Thomas Jefferson: «Whenever you do a thing, act as if all the world were watching».

Referanse:

Mobekk, Hilde, Dag Olav Hessen, Asle Fagerstrøm and Hanne Jacobsen (2020): For Your Eyes Only: A Field Experiment on Nudging Hygienic Behavior. Frontiers in Psychology, 04 December 2020. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.603440.

Denne formidlingsartikkelen er skrevet for Kunnskap Kristiania og første gang publisert 17. desember 2020.

Tekst: Stipendiat Hilde Mobekk, Institutt for atferdsvitenskap ved OsloMet og professor Asle Fagerstrøm, Institutt for teknologi ved Høyskolen Kristiania.

Foto: Bilde av øyne som ser på oss får oss til å oppføre oss bedre. Illustrasjonsbilde. Image by Engin Akyurt from Pixabay.