Syv råd for å takle hersketeknikker

Hersketeknikker kan for eksempel vise seg i form av et himlende blikk eller hånlig latter. Illustrasjonsbilde. Photo by Hello I’m Nik on Unsplash.

KRISTIANIA VERKTØYKASSE: Bedre arbeidsliv

Det er lett å tenke at de som utøver hersketeknikker, enten har dårlig moral eller manglende empati. Ofte er det nok heller dypereliggende og ubevisste fryktmekanismer i oss som trigger oss til å bruke disse teknikkene. Når hersketeknikker brukes, handler det kun om makt.

Hersketeknikker brukes vanligvis om man føler seg truet, usikker eller for å markere egen verdi – gjerne når man har gått tom for saklige argumenter. Brukeren av teknikkene forsøker å bevare sin makt, posisjon og omdømme for enhver pris.

Det kan oppleves som om brukeren av hersketeknikker ønsker å presse viljen sin igjennom, på bekostning av andres rettigheter og meninger.

Hva kan du så gjøre for å håndtere hersketeknikker på en effektiv måte? Her vil jeg foreslå syv mulige handlingsalternativer. Hvilke handlingsstrategi som passer best for deg avhenger av organisasjonskulturen og de som er involvert i situasjonen.

1. Hold hodet kaldt!

Dersom du møter hersketeknikkene på en nøktern og saklig måte, vil den som utøver teknikken, erfare at dette har liten effekt på deg. Du unngår å forsterke kollegaens adferd. For å klare dette kan et tips være å gå ut av situasjonen (ta en timeout), hent deg en kopp kaffe, gå en tur eller lignende.

2. Analysér situasjonen

Forsøk å analysere hvilke teknikker som blir anvendt – det være seg himlende blikk, ufint språk, hånlig latter, uønsket kroppskontakt eller uforskammet kroppsspråk. I hvilke situasjoner er det hersketeknikkene blir benyttet?

3. Unngå personangrep

Forsøk ikke å gå til personangrep. Det vil bare føre til at den som utøver hersketeknikkene, oppnår det han/hun/hen ønsker. Intensjonen bak er gjerne å skape usikkerhet og få deg ut av balanse. Ikke gå i fellen.

4. Snakk med noen

Ta gjerne opp problemet med noen du stoler på. Hvordan man best løser det enkelte tilfellet, kan være lurt å drøfte med noen andre.

5. La deg ikke psyke ut

Husk at det ikke er deg det er noe galt med. La ikke den som utøver hersketeknikkene psyke deg ut. Det handler om (redsel for) tap av makt. Et hjelpespørsmål i denne sammenheng kan være: Hva er det i situasjonen som gjør at vedkommende føler behov for å benytte hersketeknikker?

6. Snu situasjonen

Bruk virkemidler som ros, humor og anerkjennelse, for eksempel ved å snakke positivt om arbeidet personen gjør, og fortell at du liker vedkommende. Kanskje benytter motparten hersketeknikker for å bli sett? Det kan oppleves som frustrerende for motparten som ikke får frem den ønskede reaksjonen i deg. Det kan det hende at han eller hun ikke lenger trenger å herse med deg eller dine kolleger.

7. Konfronter vedkommende

Spør gjerne hva den som utøver hersketeknikken faktisk mener med blikket hun eller han sender deg. Denne konfrontasjonen bør du håndtere på en så rolig og nøktern måte som overhodet mulig. Husk at den som utøver disse teknikkene ikke nødvendigvis er bevisst på egen adferd eller hvordan denne oppleves.

Referanse:

Denne formidlingsartikkelen er basert på Helene Tronstad Moes svar på et spørsmål i Aftenpostens spalte «Jobbekspertene» 2. november 2020.

Tekst: Førsteamanuensis Helene Tronstad Moe, Institutt for organisasjon og ledelse ved Høyskolen Kristiania.

Foto: Hersketeknikker kan for eksempel vise seg i form av et himlende blikk eller håndlig latter. Photo by Hello I’m Nik on Unsplash.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Kunnskap Kristiania er Kristianias kunnskapsmagasin. Vi gir deg nytt om forskning, fag, kunstnerisk utviklingsarbeid og aktuell samfunnsdebatt. Nyhetsbrevet sendes ut to ganger i måneden.
Abonnér