Har sårbarhet noe med ledelse å gjøre?

 • Skrevet av

   • Fagsjef forskningskommunikasjon
 • Sist oppdatert

  30. november 2020

 • Kategori

 • Tema

  • Ledelse
  • Relasjoner
  • Sårbarhet
 • Skrevet av

   • Fagsjef forskningskommunikasjon
 • Sist oppdatert

  30. november 2020

 • Kategori

 • Tema

  • Ledelse
  • Relasjoner
  • Sårbarhet

VIDEOFORELESNING: Sårbare ledere

Har sårbarhet noe å gjøre i ledelse? Se videoforelesning med professor Tom Karp ved Høyskolen Kristiania.

For å komme i posisjon må ledere ofte vise styrke. De må vise seg frem og være flinke. De må vise at de fortjener makt og tillit. Ledere skal jo være sterke. Peke ut retning, kunne alt, løse problemer, håndtere vanskeligheter, og ta vare på flokken. Styrke er lik ledelse.

«Har da sårbarhet noe med ledelse og ledere å gjøre?» spør professor Tom Karp ved Høyskolen Kristiania i en videoforelesning om sårbare ledere.

Sårbare ledere skaper bedre relasjoner

Ja, sårbarhet, har noe med ledelse å gjøre, konkludere Tom Karp. Ledere har valgt seg menneskebransjen. Ledelse handler nemlig om å få folk med seg. Ledere må håndtere relasjoner. Å være i relasjon med andre innebærer sårbarhet.

Som ledere tenker vi gjerne at vi skal være sterke hele tiden, men det å være i relasjon krever ofte at ledere også må vise sårbarhet, feilbarlighet, rett og slett være litt mer menneskelige, ifølge ledelsesforskeren.

«Det er sårbarhet som skaper robuste relasjoner mellom ledere og medarbeidere på en arbeidsplass, ikke lettvinte popkonsepter som relasjonskompetanse, relasjonsledelse eller coachende ledelse», fremholder Karp.

Det å få relasjoner til å fungere er en viktigere og viktigere del av ledergjerningen. Og det finnes ingen instrumentelle oppskrifter eller modeller for dette som bare kan følges.

Krever mot

Sårbarhet krever mot, sårbarhet koster, og er heller ikke noe som forbindes med ledelse. Sårbarhet er lite skrevet om i ledelseslitteraturen. Sårbarhet er heller ikke noe ledere liker å snakke om, konstater Karp, som gjennom mer enn ti år har forsket på hva norske ledere gjør i praksis.

Lederjobben er sårbar i utgangspunktet og det er nok derfor noen ifører seg rustning og gjemmer seg bak regneark og store kontorpulter.

– Det er selvfølgelig grenser for hvor sårbare ledere skal være på en arbeidsplass, understreker Tom Karp.

Men, sårbarhet er en forutsetning for ledelse, samt for læring, innovasjon og endring i organisasjoner, understreker ledelsesforskeren.

Referanser:

Denne formidlingsartikkelen baserer seg på en videoforelesning med Tom Karp om «Sårbare ledere», spilt inn på Høyskolen Kristiania 19. oktober 2020.

Tekst: Audun Farbrot, fagsjef forskningskommunikasjon ved Høyskolen Kristiania.

Foto: Sårbar leder. Illustrasjonsbilde. Photo by Ethan Sykes on Unsplash.

  • Fagsjef forskningskommunikasjon

  Avdeling for forskningskommunikasjon og innovasjon