Sju spilleregler for idéutvikling

KRISTIANIA VERKTØYKASSE: Idéutvikling

Det er ikke vanskelig å kritisere og effektivt ta livet av nye, kreative ideer før de har fått noen reell sjanse til å bli vurdert.

Derfor lønner det seg å etablere felles spilleregler for idéarbeidet før dere setter i gang med idéutviklingen. Dere må selv lage de reglene som passer best for teamet eller gruppen du jobber sammen med.

Forslag til spilleregler

Som inspirasjon presenterer jeg her sju faglig baserte forslag til spilleregler for idédugnad.

  1. Sett av tid. Sett av et gitt tidsrom der teamet skal fokusere på oppgaven. Fastslå et tidsrom der alle andre oppgaver ryddes bort, slik at teamet kan fokusere på å jobbe med ideen.
  2. Ingen dårlige ideer. I startfasen er ingen ideer dårlige. Det er bedre å drodle ned alt du kommer på. Ikke vurder underveis om dette er en god idé eller ikke, eller om problemet er «godt nok». Tvert imot, kom gjerne med overdrevne og sprø ideer.
  3. Bygg videre på ideene til hverandre. Ideer er ikke motstridende tanker, men se heller på hvordan ideene kan brukes sammen. Hvordan kan ideer bygge på og utfylle hverandre?
  4. Positiv holdning. Mens idédugnaden foregår, er det nødvending med en positiv innstilling. Når idédugnaden er over, er det lov å lufte frustrasjon, men negativitet som påvirker gruppedynamikken, bør ikke være tillatt mens dere jobber. Det bør være en regel at det er lov å snakke om frustrasjoner tilknyttet oppgaven etter at idédugnaden er over, men ikke samtidig som den foregår. Da bør fokuset være rettet mot selve oppgaven. Husk også at det er forskjell på kritisk tenkning og å spre negativitet i gruppen. I noen faser av idédugnaden skal man være kritisk, mens det i andre faser skal være lov å kaste ut alle mulige forslag. For å få til dette, kreves det at det er en positiv tone mens man arbeider.
  5. Tenke alene – sammen. I alle grupper er det alltid noen som roper høyere og får frem meningene sine bedre enn andre. Derfor bør det etableres et system der alle meninger kan bli hørt. En måte å gjøre dette på er å stemme på ideer i stedet for å diskutere dem. Alle i gruppen legger frem sine forslag, og deretter skal gruppen stemme over hvilke forslag de liker best. Dette kan enkelt gjøres ved at alle skisserer sin idé eller løsningsskisse, og alle på gruppen får et gitt antall stemmer til å stemme på løsningene de liker best. Noen ganger er det hensiktsmessig å ha gode diskusjoner, men sett også av tid til mer strukturerte idédugnader der det sørges for at alle blir hørt og tatt på alvor.
  6. Legg bort alt elektronisk utstyr. Alt av elektronisk utstyr forstyrrer idédugnaden. Dersom et teammedlem må ta en telefon eller sende en e-post, bør vedkommende gå ut av rommet.
  7. Ha sunn snacks tilgjengelig. Bytt på å bidra til sunn snacks til gruppen slik at dere holder blodsukkeret og humøret oppe.

Referanser:

  • Knapp, Jake (2016): Sprint: How to Solve Big Problems and Test New Ideas in Just Five Days. New York: Simon and Schuster.
  • Osborn, Alex (1953). Applied Imagination: Principles and Procedures of Creative Problem Solving. New York, New York: Charles Scribner’s Sons.

Denne formidlingsartikkelen er et redigert utdrag fra: Sarah Joy Lyons (2020): En fugl i hånden og andre verktøy for innovasjon og entreprenørskap. Cappelen Damm Akademisk.

Artikkelen er skrevet for Kunnskapsmagasinet Kristiania og første gang publisert 7. oktober 2020.

Tekst: Førsteamanuensis Sarah Joy Lyons, Institutt for markedsføring ved Høyskolen Kristiania.

Foto: Ideer trenger gode vekstvilkår. Illustrasjonsbilde. Photo by You X Ventures on Unsplash.