Lær av de beste! Fem råd som hjelper deg til å studere smartere.

KRISTIANIA VERKTØYKASSE: Smart læring

Slik får du mest ut av digitale studier. Lotte Furuvik Sand og Leila Ferguson gir deg fem forskningsbaserte råd om smartere læring.

Stadig flere ansatte og studenter studerer digitalt. Hvordan kan du som student få størst læringsutbytte fra digitale kurs og studier?

Høyskolelektor Lotte Furuvik Sand og professor Leila Ferguson ved Høyskolen Kristiania. har gått gjennom forskningslitteraturen for å finne ut hva som kjennetegner studentene som lykkes best med nettstudier og digital læring.

Ta kontroll over egen læring

Studentene som lærer mest og best, klarer å ta kontroll over sin egen læringsprosess. Det kalles selvregulering. Det betyr blant annet at du må styre unna forstyrrelser og fristelser når du studerer.

Fokuser på en ting om gangen. Studenter som satser på å gjøre flere ting samtidig, multitasking, løser oppgavene dårligere og får svakere resultater. Det gjelder også studenter som er «digitalt innfødte».

Fem råd for smart læring

Lotte Furuvik Sand og Leila Ferguson har utviklet fem forskningsbaserte råd som hjelper deg til å lære smartere:

 1. Sett deg egne mål for læringsarbeidet. Du lærer mer og bedre om du planlegger og setter relevante mål for studiene.
 2. Lag en plan som definerer lengde på arbeidstid og pauser. En god balanse mellom arbeidstid og pauser er viktig for å få best utbytte av læringsarbeidet.
 3. Belønn deg selv etter en god studieøkt. Både små og store belønninger motiverer oss – i alle fall på kort sikt. Det kan derfor være et effektivt verktøy i læringsprosessen.
 4. Aktivér eksisterende kunnskap. Den kunnskapen vi har, påvirker hva vi får ut av ny informasjon og kunnskap.
 5. Sett ord på egen forståelse. Det kan hjelpe deg til å reflektere over hva du har lært. Del notatene med andre, og be om tilbakemeldinger. Det kan gi viktige korreksjoner.

Referanse:

Denne artikkelen er manuset til en kunnskapsvideo som er publisert i spillelisten «Kunnskap Kristiania» på Høyskolen Kristianias YouTube-kanal 1. juli 2020. Videoen baserer seg på en lengre artikkel som er publisert i Kunnskapsmagasinet Kristiania 9. juni 2020 med overskriften «Fem råd om smart digital læring».

Tekst: Høyskolelektor Lotte Furuvik Sand og professor Leila Ferguson, begge tilknyttet avdeling for helsevitenskap ved Høyskolen Kristiania. Artikkelen er tilrettelagt for video av Audun Farbrot, fagsjef forskningskommunikasjon og innovasjon ved Høyskolen Kristiania.

  • Høyskolelektor (er i permisjon)

  Institutt for psykologi, pedagogikk og juss

 • Foto av kvinne i blå genser oppstilt ved siden av en kontorpult.
  • Seniorrådgiver
  • Professor

  Institutt for psykologi, pedagogikk og juss