Sju råd for god digital lederkommunikasjon

KRISTIANIA VERKTØYKASSE: Lederkommunikasjon

Mye informasjon «svever» til daglig rundt i gangene og på kontorene på jobben når vi jobber fysisk sammen og er sammen i de samme kontorlokalene. I en digital hverdag er det lite som svever. Da er det ofte bare håndfast informasjon som deles.

Vanlig sosial småprat forsvinner, og alle de uformelle mulighetene vi tidligere hadde til å oppklare små misforståelser gjennom småprat ved kaffeautomaten eller i kantina er nå borte.

Sju råd for god digital lederkommunikasjon

Her er sju konkrete råd om hvordan du som leder kan kommunisere godt og effektivt med dine medarbeidere i en digital hverdag:

  1. Vær forsiktig med å tolke det du leser, ser og hører digitalt. Det du leser, ser og hører i digitale møter eller i digitale arbeidsverktøy mangler mye av kroppsspråket og konteksten vi er vant med. Ta en avsjekk med medarbeideren det gjelder før du reagerer på noe du hører eller leser.
  2. Sørg for å holde alle i teamet ditt like godt informert. Ikke forvent at informasjonen sprer selg, eller at mellomlederne tar informasjon videre. Skal informasjonen til alle så informerer du selv alle.
  3. Etabler en fast møtestruktur med faste møtetider gjennom uken. Det gjelder både teammøter og oppfølging av medarbeidere. Bare slik kan du sikre at alle får vite alt de trenger å vite. Det er også mye mer effektivt enn å prøve å booke hverandre i en digital verden.
  4.  Respekter arbeidstiden til dine medarbeidere. I en situasjon med hjemmekontor er det ekstra vanskelig å skille mellom jobb og fritid for de ansatte. Send ut beskjed om når det er kontortid. Sender du e-poster på kvelden, legg inn forsinkelse på leveringen til neste morgen.
  5. Vær raus med emojis og positive bilder i all kommunikasjon. Er medarbeiderne dine utrygge eller stressa øker sannsynligheten for at de tolker all skriftlig kommunikasjon med et negativt utgangspunkt. Du må derfor overkompensere dine gode intensjoner mye mer enn det du ville gjort til vanlig nå.
  6. Ha uformell sosial kontakt. Inviter til digitale kaffepauser der dere deler hvordan dagen har vært.
  7. Ta vare på deg selv. Dette skal vare lenge og du trenger overskudd for å kunne kommunisere godt. Du må sørge for at du som leder henter støtte fra dine overordnede, tar vare på familien din og at du trener, spiser og tar pauser. Da vil du også fremstå som både trygg og raus i dialogen med dine ansatte.

Referanse:

Denne artikkelen er skrevet for Kunnskapsmagasinet Kristiania og første gang publisert 29. april 2020.

Digital kommunikasjon er fattigere enn kommunikasjon i personlige møter. Her får du rød om hvordan du som leder kan kommunisere digitalt. Photo by Bench Accounting on Unsplash.

Tekst: Høyskolelektor Kjetil A. Vedøy, Institutt for ledelse og organisasjon ved Høyskolen Kristiania.

  • Høyskolelektor

    Institutt for ledelse og organisasjon