Forskningsprosjekter kan gjennomføres som del av forskningstiden eller med prosjektmidler som er tildelt fra en intern pott eller eksterne finansiører. Prosjektleder har det samlede ansvar for planleggingen, gjennomføringen og avslutningen av prosjektet og for prosjektets kvalitet.

Prosjektoppfølging