Kontakt gjerne forskadm@kristiania.no eller kontaktpersonen for din School. Vi bidrar også til å finne relevante utlysninger og utvikle søknaden. Vi anbefaler en gradvis opptrapping av ambisjonsnivået fra mindre søknader og forprosjekter, via deltakelse i større prosjekter, til delprosjektleder, og eventuelt til koordinator for store søknader.

Det er viktig at søknader bygger på en pågående forskningsaktivitet i forskningsgrupper og videreutvikler forskningskvaliteten gjennom samarbeid med sterke forskningsmiljøer.

Prosjekt- og søknadsutvikling