Avtaler

Alle forskningsprosjekter som Høyskolen Kristiania er involvert i, spesielt der Kristiania skal bidra med ressurser, skal på forhånd være forankret hos instituttleder og prorektor FoU/ KU, og være basert på skriftlige avtaler. Benytt Høyskolens maler der slike finnes.

Vi hjelper deg

Trenger du å inngå avtaler tilknyttet til et forskningsprosjekt? Ta kontakt med forskadm@kristiania.no

Her følger en sjekkliste for deg som har planer om at Høyskolen Kristiania skal inngå en forskningsavtale, både når vi er prosjekteier eller partner.

Forskningsavtaler

Forskningsavtaler

Signering av kontrakter

Signering av kontrakter

Avtalemaler

Avtalemaler

Godkjenninger

Avhengig av hvilken type forskningsprosjekt du leder, kan det være nødvendig med flere godkjenninger. Dersom du planlegger å innhente biologisk materiale fra mennesker, bør du ta kontakt med Forskningsstøtte umiddelbart.

Ulike godkjenninger