Mesasurement of Stress in Students (MESS)

 • Prosjektperiode: 2021 - 2024
 • Kategori: Internt prosjekt

Beskrivelse

I mars 2020 førte Covid-19-pandemien med den påfølgende nedstengningen og sosial distansering til store endringer for den norske befolkningen, som blant annet rammet studenter, arbeidere og ledere. For studenter ble de fleste campusforelesninger og andre campusaktiviteter avlyst og flyttet til digitale plattformer. Som en konsekvens ble den sosiale kontakten mellom studenter, og mellom studenter og forelesere redusert til et minimum. Lignende endringer skjedde også på andre arenaer, og påvirket ledere og arbeidere i forskjellige bransjer.Studier indikerer at sosial distansering påvirker nivået av depresjon, angst og stress negativt i befolkningen generelt, og forskere etterlyser forebygging og behandlinger for å bekjempe de negative effektene av isolasjon og ensomhet. Forskning viser også at frafallet øker, så vel som selvmordstanker og atferd.Kommunikasjon, ledelse, stresshåndtering, læring og ytelse er menneskelige atferdstrekk som henger sammen, og som forstås best ved hjelp av en tverrfaglig tilnærming. Nylige fremskritt innen teknologi og biologisk analyse muliggjør nye tverrfaglige studier. Stresshormonet kortisol og kjønnshormonet testosteron er hormoner som påvirker og påvirkes av menneskelig atferd. Hormonnivåene kan måles i en kort tidsramme (spyttprøver) eller en lang tidsramme (hårprøver).Mål: MESS-forskningsprosjektets mål er å utvikle og teste forskningsmodeller for å studere samspillet mellom menneskelig biologi, psykologi og atferd, med fokus på kommunikasjon, læring og ledelse, og å kartlegge status for stress (ved bruk av kortisol og testosteronmålinger) på en studentbefolkningen under pandemien. Vi ønsker også å gi kunnskap om de potensielle effektene sosial distansering har på stressnivået i denne befolkningen.Samarbeidsinstitusjoner: University of graz.


Finansiering

Prosjektet er finansiert av Høyskolen Kristiania

Deltakere

 • Per Morten Fredriksen

  • Prosjektleder

  Høyskolen Kristiania

  Høyskolen Kristiania

 • Nora Thorsteinsen Toft

   Høyskolen Kristiania

   Høyskolen Kristiania

  • Helene Tronstad Moe

   Helene Tronstad Moe

   • Førsteamanuensis

   Kristiania

   Institutt for ledelse og organisasjon

   Helene Tronstad Moe
  • Martin Frank Strand

   Martin Frank Strand

   • Førsteamanuensis

   Kristiania

   Institutt for helse og trening

   Martin Frank Strand
  • Tom Karp

   Tom Karp

   • Professor

   Kristiania

   Institutt for ledelse og organisasjon

   Tom Karp