Nøkkelinformasjon:

For mer informasjon om hver deltakers bakgrunn og forskning, klikk på deltakerens navn ovenfor, og du kommer til personens ansattside.

  • Kontakt: thomas.haugen@kristiania.no

Bakgrunn

Forskergruppens prosjekter anvender i hovedsak en naturvitenskaplig tilnærming, men kvalitativ metode blir enkelte ganger tatt i bruk der det er hensiktsmessig.

Sentrale forskningsområder er trening, testing og adaptasjon i forbindelse med trening av styrke, hurtighet, utholdenhet og balanse/mobilitet, samt helsekartlegging.

TreVit samarbeider med en rekke nasjonale (f.eks. NTNU; NIH, UiA, UiS, UiT, Olympiatoppen) og internasjonale institusjoner (f.eks. University of Wisconsin-La Crosse, Fulham Football Club in London, Aspetar in Doha, Vrije Universiteit-Amsterdam, Nucleus of High Performance in Sport – Sao Paolo, University of Melbourne).