Nøkkelinformasjon

Om Talk Nature

Målet med denne tverrfaglige gruppen er å dele og utvikle kunnskap om praksisrelatert utforskning av påvirkningskommunikasjon i det offentlige rom. Gruppens arbeid organiseres ved at vi utvikler prosjekter sammen og undersøker hva som befinner seg mellom designaktivisme og geriljamarkedsføring. Hvordan kan vi formidle et budskap i det offentlige rom om planteblindhet som engasjerer folk ved hjelp av ulike teknikker innen disse fagfeltene?  

På våre samlinger diskutere vi teoretiske og metodiske perspektiver innen våre fagfelt, og i KU-prosjektene våre forener vi både praksisstyrt og praksisbasert forskning.