Nøkkelinformasjon:

For mer informasjon om hver deltakers bakgrunn og forskning, klikk på deltakerens navn ovenfor, og du kommer til personens ansattside.

  • Kontakt: marius.langseth@kristiania.no

Marius Langseth

Marius Langseth er høyskolelektor og leder forskningsgruppen "Innkjøp i offentlig sektor"
Les mer om Marius her

Den faglige bakgrunnen til vår gruppe strekker seg fra sosiologi og pedagogikk til økonomi og teknologi.

Våre forskningsfelt har ulike perspektiver, men forenes i en grunnleggende interesse for å forstå hvordan det kan gjennomføres gode innkjøp for å bruke ressursene effektivt til det beste for innbyggerne og næringslivet.

Forskergruppen ønsker å utvikle et forum der vi kan utvikle nye prosjekter og bistå hverandre i prosessen med å få dem gjennomført.