Som definisjon av AIL støtter forskergruppen seg på International Journal of Work Integrated Learning (2022): “An educational approach that uses relevant work-based experiences to allow students to integrate theory with the meaningful practice of work as an intentional component of the curriculum”.

Forskergruppen AIL ble etablert i 2023 og representerer hele fagmiljøet ved Høyskolen Kristiania.

Forskergruppen AIL skal:

  • jobbe målrettet med utvikling av kunnskap om utdanning og undervisning knyttet til arbeidsintegrert læring
  • bidra til etablering av en tydelig definisjon og begrepsapparat knyttet til arbeidsintegrert læring i Norge
  • utvikle kunnskap om hvordan arbeidsintegrert utdanning styrker studentenes mulighet for ansettelse i relevant arbeid (readiness and employability)
  • utvikle og formidle god pedagogisk praksis
  • legge til rette for deling av kunnskap internt ved høyskolen, eksternt i UH sektoren, samt i det internasjonale forskningsmiljøet tilknyttet WIL
  • søke midler til forskningsprosjekter og stipendiatstillinger (PhD´er)

Resultatene av forskning på egen undervisning, og andre forskningsprosjekter, skal publiseres i vitenskapelig tidsskrifter, formidles på konferanser nasjonalt og internasjonalt, formidles gjennom antologier, fagbøker og populærvitenskapelige artikler.