Nøkkelinformasjon

 • Hva: Forskningsgruppe som utforsker hvordan man kan forberede utdanning i samarbeid med arbeidslivet.
 • Opprettet: 2023
 • Deltakere: Tverrfaglig sammensatt med representanter fra alle fakultetene ved Kristiania.
 • Hvem kan delta: Forskere og praktikere som er opptatt av økt arbeidslivsrelevans i høyere utdanning og et godt samarbeid mellom UH-sektoren og arbeidslivet
 • Kontakt: AIL@kristiania.no

Bakgrunn

Arbeidsintegrert læring (AIL) er en pedagogisk tilnærming til utdanning som involverer tre nøkkelaktører: studenten, arbeidslivet og utdanningsinstitusjon. Målet er å øke relevansen i utdanningene og forberede studenter til arbeidslivet.

Work integreted learning er et veletablert internasjonalt forskningsfelt, i Norge er derimot begrepet «arbeidsintegrert læring» mindre brukt.

Forskergruppen AIL ønsker å svare på myndighetenes utfordring til sektoren, om økt arbeidslivsrelevans i høyere utdanning. Gjennom arbeidet til forskergruppen ønsker vi å etablere AIL som begrep og forskningsfelt i Norge, og slik svare på myndighetenes bestilling.  

Noen kjennetegn ved arbeidsintegrert læring: 

 • Nærhet til arbeidslivet: Studenter får muligheten til å jobbe i ekte arbeidssituasjoner og med autentiske oppgaver.
 • Refleksjon og integrasjon: I AIL integreres teori og praksis. Studentene reflekterer over sin egen praksis, ofte med veiledning fra både en faglig veileder fra utdanningsinstitusjonen og en veileder fra arbeidslivet.
 • Ulike modeller: Det finnes ulike modeller for AIL. Eksempelvis: Praksis, interships, prosjektarbeid med eksterne samarbeidspartere og simulering av reelle caser.
 • Trepartsamarbeidet skal bidra med verdi til alle involverte: Studentene får økt kompetanse gjennom reelle læringssituasjoner. Bedriften får verdi gjennom nye perspektiver, employer branding og rekrutering av mer kompetent arbeidskraft, og utdanningsinstitusjonene lykkes med samfunnsoppdraget sitt: utdanne kvalifisert arbeidskraft til arbeidsmarkedet  

Forskergruppen AIL er ditt fellesskap hvis du deler vår interesse for arbeidslivsrelevant utdanning, enten du er en forsker, praktiker fra UH-sektoren eller representant fra arbeidslivet. Med kobling til internasjonale forskningsmiljøer innen work-integrated learning, er ambisjonen vår å sette AIL på agendaen både i forskning og praksis i Norge.

På denne nettsiden vil du etter hvert finne en rekke ressurser og informasjon som vil holde deg oppdatert og engasjert om AIL, som:

 • Pågående prosjekter
 • Aktiviteter i forskergruppen
 • Kommende AIL-konferanser 

Er du interessert i å bli en del av vår forskergruppe eller bidra i vårt arbeid? Kontakt AIL@kristiania.no

Forskningsprosjekter AIL