Nøkkelinformasjon

 • Hva: Forskningsgruppe som utforsker hvordan man kan forberede utdanning i samarbeid med arbeidslivet.
 • Opprettet: 2023
 • Deltakere: Tverrfaglig sammensatt med representanter fra alle fakultetene ved Kristiania.
 • Hvem kan delta: Forskere og praktikere som er opptatt av økt arbeidslivsrelevans i høyere utdanning og et godt samarbeid mellom UH-sektoren og arbeidslivet
 • Kontakt: AIL@kristiania.no

Andreas Norgår Thon

Thon er førstelektor ved institutt for ledelse og organisasjon ved Kristiania. Han leder forskningsgruppen AIL.
Kontakt Andreas

Bakgrunn

Arbeidsintegrert læring (AIL) er en pedagogisk tilnærming til utdanning som involverer tre nøkkelaktører: studenten, arbeidslivet og utdanningsinstitusjon. Målet er å øke relevansen i utdanningene og forberede studenter til arbeidslivet.

Work integreted learning er et veletablert internasjonalt forskningsfelt, i Norge er derimot begrepet «arbeidsintegrert læring» mindre brukt.

Forskergruppen AIL ønsker å svare på myndighetenes utfordring til sektoren, om økt arbeidslivsrelevans i høyere utdanning. Gjennom arbeidet til forskergruppen ønsker vi å etablere AIL som begrep og forskningsfelt i Norge, og slik svare på myndighetenes bestilling.  

Noen kjennetegn ved arbeidsintegrert læring: 

 • Nærhet til arbeidslivet: Studenter får muligheten til å jobbe i ekte arbeidssituasjoner og med autentiske oppgaver.
 • Refleksjon og integrasjon: I AIL integreres teori og praksis. Studentene reflekterer over sin egen praksis, ofte med veiledning fra både en faglig veileder fra utdanningsinstitusjonen og en veileder fra arbeidslivet.
 • Ulike modeller: Det finnes ulike modeller for AIL. Eksempelvis: Praksis, interships, prosjektarbeid med eksterne samarbeidspartere og simulering av reelle caser.
 • Trepartsamarbeidet skal bidra med verdi til alle involverte: Studentene får økt kompetanse gjennom reelle læringssituasjoner. Bedriften får verdi gjennom nye perspektiver, employer branding og rekrutering av mer kompetent arbeidskraft, og utdanningsinstitusjonene lykkes med samfunnsoppdraget sitt: utdanne kvalifisert arbeidskraft til arbeidsmarkedet  

Forskergruppen AIL er ditt fellesskap hvis du deler vår interesse for arbeidslivsrelevant utdanning, enten du er en forsker, praktiker fra UH-sektoren eller representant fra arbeidslivet. Med kobling til internasjonale forskningsmiljøer innen work-integrated learning, er ambisjonen vår å sette AIL på agendaen både i forskning og praksis i Norge.

På denne nettsiden vil du etter hvert finne en rekke ressurser og informasjon som vil holde deg oppdatert og engasjert om AIL, som:

 • Pågående prosjekter
 • Aktiviteter i forskergruppen
 • Kommende AIL-konferanser 

Er du interessert i å bli en del av vår forskergruppe eller bidra i vårt arbeid? Kontakt AIL@kristiania.no

Forskningsprosjekter AIL

Forskningsformidling