Viktig informasjon om valgemneprosessen

  Kjære student, 

  Våren 2022 skal du gjennomføre et valgemne på 30 studiepoeng. Nedenfor finner du oversikt over hvilke valgemner du kan velge mellom, samt viktig informasjon om valgemneprosessen. Les emnebeskrivelsene nøye før du skal gjennomføre valg i StudentWeb. 

  Viktig informasjon om valgemneprosessen 

  • Valg av emner gjennomføres i StudentWeb 
  • 20.september – 1.oktober: Valgperiode i StudentWeb 
  • Du skal velge 3 valgemner og sette de opp i prioritert rekkefølge. Se her for fremgangsmåte: Slik prioriterer du i StudentWeb.pdf 
  • Du kan endre dine prioriteringer innenfor søknadsfristen 
  • Det er ikke mulig å endre valg etter 1.oktober. Valg som er gjort innen søknadsfrist er endelige* 
  • Studenter som søker og får opptak i valgemnet Bedriftsøkonomisk analyse, og som stryker eller får karakter «E» i fellesemnet BØK2100 Bedriftsøkonomi, får ved henvendelse til valgemner@kristiania.no tilbud om å bytte til et annet valgemne som har ledig kapasitet 
  • Det er plassbegrensing på alle valgemner. Vi ønsker at alle skal få opptak til sin 1.prioritering, men i de tilfeller hvor det er flere søkere enn plasser på et emne, vil opptaket være basert på metoden «tilfeldig uttrekk». 
  • Studiepraksis (LED999-1) og International Internship (IIN2100) har egne opptakskrav. Se opptaksinformasjon nedenfor for disse to emnene. 
  • NB! Alle skal søke valgemne selv om man søker utveksling 
  • Studenter som får innvilget sin søknad for utveksling og ønsker å trekke seg fra avtalen må gjøre dette innen 1.desember. Dersom du takker ja til utveksling vil du miste din plass på det valgemnet du har fått opptak til. Du kan lese mer om utveksling her: Utveksling | Høyskolen Kristiania 
  • Opptak til valgemner vil være ferdigstilt november/ desember 
  • For spørsmål om valgemner, av faglig art, kan du ta kontakt med emneansvarlig som står oppført i emnebeskrivelsen. Du kan søke opp kontaktinfo her. For andre spørsmål kan du sende epost til valgemner@kristiania.no  

     Valgemneportefølje vår 2022

     Endringsledelse og innovasjon i praksis (ELI2102) 30 stp.

     Digital markedsføring (DIG2103) 30 stp.

      • NB! Digital markedsføring kan ikke velges av studenter ved studieprogrammet Digital markedsføring.

      Reklame og visuell kommunikasjon (RVK2100) 30 stp.

      International Business Communication (IBS2202) - Undervisning tilbys kun på engelsk 30 stp. Se video

      Bærekraftig og digital varehandel (VHA2200) 30 stp.

      Digital innholdsproduksjon (MHV2100) 30 stp.

      Leadership and Management in the Nordic Model (LMN2100) - Undervisning tilbys kun på engelsk 30 stp.

      Bedriftsøkonomisk analyse (BØA2100) 30 stp.

      • NB! Bedriftsøkonomisk analyse kan ikke velges av studenter ved studieprogrammene Kreativ markedskommunikasjon, Økonomi og ledelse, Digitalisering og økonomi og Bachelor i økonomi, teknologi og innovasjon.

      Relasjonsledelse, innovasjon og læring (6372) 30 stp

      • Nettbasert emne med 3 samlinger

       International Internship (IIN2100) - Undervisning tilbys kun på engelsk 30 stp. Se video

       Merk: Kan kun settes opp som førsteprioritet.

       Pakketilbud

       Grunnleggende informasjonsteknologi (TEK999-1) 30 stp.

       Kan ikke velges av Bachelor i økonomi, teknologi og innovasjon.

       Psykologi (PSY999-1) 30 stp.

       Praksis (LED999-1) 30 stp.

       Merk: Kan kun settes opp som førsteprioritet.

        ​Nettemner - velg to av følgende emner:

        Disse emnene er rene nettbaserte emner. I tillegg til pensum omfatter emnet læringsfilmer, faglige støttetekster og oppgaver i læringsplattformen Canvas. Det er ingen fysisk undervisning dersom det ikke er oppgitt ovenfor at emnet har  stedbaserte samlinger.