Kjære student, 

Nedenfor finner du oversikt over hvilke valgemner høyskolen tilbyr 4.semester våren 2023, samt informasjon om valgprosessen. Les emnebeskrivelsene nøye før du skal velge valgemne i StudentWeb. StudentWeb åpner for valg 15.desember.

Informasjon om valgprosess:

  • Valg gjennomføres i StudentWeb fra og med 15.desember 2022 kl.09:00. Frist for å velge er 8.januar 2023. Se guide for fremgangsmåte her.
  • Det er plassbegrensning på alle valgemner. De som velger først, får først plass, til et emne er fult.
  • Det er ikke nok å velge valgemne i Studentweb, du må samtidig også undervisningsmelde og vurderingsmelde deg for å være sikret plass. Om du ikke får undervisningsmeldt deg, betyr det at emnet er fullt/ingen ledige plasser.
  • Du skal til sammen gjennomføre 30 studiepoeng i ditt 4.semester. Du må velge et valgemne på 30 studiepoeng, eller to valgemner på 15 studiepoeng.
  • Hvis du får opptak til valgemnenet «Studiepraksis» eller skal på utveksling, skal du ikke velge andre valgemner.
  • Vær oppmerksom på at dersom studenter bytter emne innen valgperioden, kan det bli ledig plass på emner som tidligere var fullbooket, og du har da mulighet til å endre ditt valg innen frist.
  • Timeplan for valgemner vil ikke fremkomme i din personlige timeplan, men må søkes opp påemnekode i TimeEdit.
  • For spørsmål om valgemner, av faglig art, kan du ta kontakt med emneansvarlig som står oppført i emnebeskrivelsen. Du kan søke opp kontaktinfo her. For andre spørsmål kan du sende epost til valgemner@kristiania.no  

Valgemneportefølje vår 2023

Stedbaserte emner - 30 studiepoeng

Stedbaserte emner med opptakskrav - 30 studiepoeng (frist for søknad var 21.september - kan ikke velges i StudentWeb)

NB! SPR2101 & PSL2101 kan ikke velges av studenter ved studieprogrammet Anvendt psykologi

Stedbaserte emner - 15 studiepoeng

Nettbaserte emner med samlinger - 30 studiepoeng

Nettbaserte emner med samlinger - 15 studiepoeng

Nettbaserte emner uten samlinger - 15 studiepoeng

 

Tidligere valgemner

Valgemneportefølje arkiv