Mange studenter har et ønske om å starte egen bedrift. Når du skal starte en egen bedrift er det mye du må huske på.

Viktige spørsmål å stille seg selv

  • Har du en forretningside?
  • Hva er det du brenner for?
  • Hvor god er du til å lytte til deg selv?
  • Er du bevisst på dine styrker og svakheter?
  • Hva er dine gode egenskaper, og hva trenger du i fra andre?
  • Er det behov for ditt produkt eller tjeneste i markedet?
  • Hvordan er markedet der du ønsker å starte opp?
  • Hva er suksessfaktorene til gründere som lykkes gang på gang?
  • Hvilke egenskaper og verdier er det de har som du kan ta med deg?
  • Er du klar til å starte prosessen?

Forretningside