Før du begynner

For å bruke SPSS  maskinen enten være tilkoblet skolens nettverk (wifi «Student») eller være tilkoblet vår VPN. Er du utenfor skolen og har ikke VPN fra Høyskolen Kristiania installert bør du gjøre det nå. Du finner veiledning her.

Gjeldende versjon av SPSS Statistics er versjon 28. Denne ble tilgjengelig hos oss 27. oktober 2021.

Hvordan installere SPSS Statistics 28

Last ned SPSS:

  1. Kjør installasjonsfilen du lastet ned over og gå gjennom installasjonen.
  2. Start SPSS Statistics. Windows har valget om å starte når installasjon er ferdig. Mac åpner mappen med SPSS når installasjonen nærmer seg slutten.
  3. Velg «Launch License Wizard».
  4. Gå til neste side og velg «Concurrent user license».
  5. Lim eller skriv inn følgende IP i feltet: 172.16.5.221
    1. OBS! Du må være på skolens nett eller tilkoblet med VPN for å få kontakt med lisensserveren.
  6. På neste side vil det være listet opp en rekke med funksjoner og når lisensen går ut før du går videre.
  7. Du kan få beskjed om at «No license exists […]». Velg da «Exit» og start SPSS på nytt.
  8. Nå er SPSS klart.

Hvordan starte SPSS

Windows: Du finner snarveien IBM SPSS Statistics på skrivebordet ditt og i Start-menyen i mappen IBM SPSS Statistics.

Mac: Du finner SPSS Statistics i Launchpad og i Programmer-mappen i Finder, under IBM SPSS Statistics.