• Merk at du er nødt vil å være på skolens nettverk for å installere printeren.
  • Følg også veiledningen nøye for å unngå problemer.
  • Får du problemer kan du få hjelp hos IT‑brukerstøtte.
  • Se denne siden for hvordan logge på og bruke kopimaskinene.