Høyskolen Kristiania har kopimaskiner på alle campus som du som student kan benytte deg av. Du kan skrive ut til kopimaskinene både fra skolens fellesmaskiner eller fra din egen datamaskin, og kan scanne direkte til din egen student-e-post eller andre e-postadresser.

I tillegg har skolen avtale med Canon som driver et printsenter på campus Fjerdingen. Her kan du få skrevet ut på finere papir, større størrelser enn A3 og få hefter innbundet. Gå til Canon printsenter.