Høyskolen Kristiania har kopimaskiner på alle campus som du som student kan benytte deg av. Du kan skrive ut til kopimaskinene fra egen PC, mobil eller fra en av skolens PC-er, og kan scanne direkte til din egen student-e-post eller andre e-postadresser.

Utskrift er gratis, men tenk på miljøet og ikke skriv ut mer enn nødvendig. Skriv gjerne ut tosidig. Da behøver du bare halvparten så mye papir!

Skolen har også avtale med Canon som driver et printsenter på campus Fjerdingen. Her kan du få skrevet ut på finere papir, større størrelser enn A3 og få hefter innbundet. Gå til Canon printsenter.