For gjester av Høyskolen Kristiania, tilbyr vi en enkel løsning for at også de kan printe ut ved våre lokaler.

OBS! 100MB er maksgrense for utskrift av filer for printer.

 1. Send dokumentet som vedlegg i støttet filformat til eposten mobileprint@kristiania.eu.uniflowonline.com
 2. Du får tilbake en epost med en femsifret jobbkode.
 3. På printeren trykker du på "Job Code" og legger inn koden du fikk på epost.

Dette gjelder for gjester og andre som ikke har installert printeren på sin maskin. Ansatte og studenter som sender dokumenter til adressen må logge seg på printeren som normalt for å skrive ut.

Støttede filformater:

 • Portable Document Format (.pdf)
 • Web Pages (.htm, .html)
 • Text File (.txt, .text, .csv)
 • XML Files (.xml)
 • Rich Text Format (.rtf)
 • Microsoft® Excel Files (.xlsx, .xlsm, .xlsb, .xlam, .xltx, .xltm, .xls, .xlt, .xla, .xlm, .xlw)
 • Microsoft® Word Documents (.docx, .doc, .docm, .dotx, .dotm, .dot)
 • Microsoft® PowerPoint Presentations (.pptx, .ppt, .pptm, .ppsx, .pps, .ppsm, .potx, .pot, .potm)
 • WordPerfect® Documents (.wpd)
 • Bitmap Image File (.bmp)
 • CompuServe Graphics Interchange Format (.gif)
 • Icon Files (.ico)
 • JPEG 2000 JP2 File Format Syntax (.jp2)
 • Joint Photographic Experts Group Image Format (.jpeg, .jpg)
 • Portable Network Graphics (.png)
 • Tagged Image File Format (.tiff, .tif)